Antallet af ekstremt for tidligt fødte børn er faldet dramatisk under COVID-19 lockdown perioden

Undersøgelse fra Rigshospitalet og Statens Serum Institut viser et fald på 90%. Forskerne vil nu grave sig dybere ned i, hvad der kan ligge bag.

Gravid kvinde

Antallet af ekstremt for tidligt fødte børn (født før uge 28) faldt med 90% under den landsdækkende Covid-19 lockdown periode - fra cirka 2 til 0,19 pr. 1.000 fødsler. Det viser en helt ny undersøgelse, som Neonatalafdelingen på Rigshospitalet (RH) har udført sammen med Statens Serum Institut (SSI).

Forskerne har set på antallet af ekstremt for tidligt fødte børn i perioden 12. marts – 14. april 2020. De tal har man så sammenlignet med tal fra den samme periode i de fem foregående år, 2015 – 2019.

Har set på 31.180 nyfødte

I alt omfattede det nye studie 31.180 nyfødte blev inkluderet i studiet . Heraf blev 1.566 født for tidligt (det vil sige før uge 37 i graviditeten). Det samlede antal fødsler ændrede sig ikke i lockdown perioden, lige som antallet af børn født efter uge 28 heller ikke var forskelligt fra de foregående år. På samme måde var der heller ikke nogen forskel på fødselsraten i perioden før lockdown (januar – februar) i forhold til de seneste fem år.

Hvordan gjorde forskerne?

Forskerne brugte data fra Den Neonatale Screenings Biobank til hurtigt at gennemføre undersøgelsen. Alle nyfødte i Danmark undersøges ved hjælp af en hælblodprøve taget to-tre dage efter fødslen for en række medfødte sygdomme, som det er vigtigt at diagnosticere tidligt for at undgå alvorlige komplikationer. I forbindelse med denne blodprøve samles der også data ind for, hvornår barnet er født, og om det er født for tidligt. Denne information lagres i Den Neonatale Screenings Biobank på SSI og kunne herfra, i anonymiseret form, hentes til det nye studie. Herefter kunne antallet af ekstremt tidligt fødte børn undersøges periode for periode.

Hvorfor er resultatet vigtigt?

Ekstremt for tidligt fødte børn har en stor risiko for at få alvorlige sygdomme og komplikationer.

Derfor er det meget kraftige fald, som man har observeret i antallet af ekstremt for tidligt fødte børn, interessant. Forskerne har overvejet, om de adfærdsændringer, som lockdown perioden har ført med sig, har haft en forebyggende effekt på risikoen for at føde et barn ekstremt for tidligt.

Man kan måske tænke sig, at adfærdsændringerne i befolkningen har gjort, at de har været mindre udsat for infektioner og stress. Og måske har det reduceret risikoen for at føde for tidligt .”

Denne viden vil i teorien kunne bruges til på sigt at forebygge, at børn fødes så tidligt.

Der er brug for flere undersøgelser

Dog skal der laves flere undersøgelser for at udelukke, at der samtidig har været en stigning i antallet af dødfødsler eller andre komplikationer til graviditet og fødsel. Og der er også brug for at kigge nærmere på de gravides adfærds- og kontaktmønstre.

For at kunne svare på disse spørgsmål, er der brug yderligere studier, både af biobankregistre og på de kliniske afdelinger.

Forskergruppen har derfor planlagt at dykke dybere ned i data for at se, hvad der karakteriserede de gravide og deres fødselsforløb i lockdown perioden. Endvidere er der blevet startet et bredere nationalt samarbejde omkring vurderingen og konsekvenserne af fundet.

Offentliggøres før det er fagfællebedømt

Studiet er endnu ikke blevet fagfællebedømt (peer-review). Det skal derfor tages med forbehold. På Københavns Universitet, RH og Statens SSI offentliggøres forskningsresultater ellers generelt ikke, før den videnskabelige artikel er fagfællebedømt og publiceret i et videnskabeligt tidsskrift.

”I dette tilfælde har vi imidlertid vurderet, at resultatet, som er en iagttagelse, er så vigtigt, at det bør efterprøves i andre lande og gøres til genstand for diskussion blandt sundhedspersonale, så man hurtigst muligt kan nærme sig årsagen”, siger overlæge Michael Christiansen på SSI.

Læs mere

Læs artiklen Changes in premature birth rates during the Danish nationwide COVID-19 lockdown: a nationwide register-based prevalence proportion study

Kontaktpersoner

Ledende overlæge Morten Breindahl, Neonatalafdelingen, Rigshospitalet morten.breindahl@regionh.dk

Overlæge Ulrik Lausten-Thomsen, Neonatalafdelingen, Rigshospitalet ulrik-lausten-thomsen@regionh.dk

Overlæge, professor, Michael Christiansen, Afdeling for Medfødte Sygdomme, Statens Serum Institut mic@ssi.dk

Michael Christiansen

Kontakt

Michael Christiansen, Overlæge, Medfødte Sygdomme / Molekylær Medicin
T. 32683657 @. mic@ssi.dk Se profil