Opgørelse over blodforgiftning med MRSA 2. kvartal 2020

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Statens Serum Institut (SSI) har opgjort antallet af blodforgiftninger på grund af MRSA i andet kvartal 2020.

I andet kvartal af 2020 blev der konstateret 6 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Ét af tilfældene skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der var ingen dødsfald blandt tilfældene.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA-tilfælde samt af frivillig indberetninger af Staphylococcus aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger bliver holdt sammen med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret samt typebestemmelserne, der er blevet foretaget på SSI.

Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende, og der kan derfor forekomme justeringer.  

MRSA tilfælde og dødsfald 1. - 2. kvartal 2020

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-juni 2020 (foreløbige tal)

  MRSA (total)  Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA 1454 422
Blodforgiftning 16 5
Dødsfald (inden 30 dage) 1 0

 

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-juni 2020 (foreløbige tal)

MRSA type  Antal dødsfald
t267/CC97

Hvis du vil læse mere om overvågningen af stafylokok bakteriæmier, kan du finde årsrapporterne her

De seneste opdaterede tal for antallet af MRSA tilfælde fremgår af ”Overvågning i tal, grafer og kort”

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil