Opgørelse over blodforgiftning med MRSA 1. kvartal 2021

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA tilfælde samt af frivillig indberetninger af Staphylococcus aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger bliver holdt sammen med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret samt typebestemmelserne, der er blevet foretaget på Statens Serum Institut.

Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende, og der kan derfor forekomme justeringer.

I første kvartal af 2021 blev der konstateret fjorten nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. To af tilfældene skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der var tre dødsfald blandt tilfældene.

MRSA tilfælde og dødsfald 2021

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-marts 2021 (foreløbige tal)

  MRSA (total) Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smittet med MRSA 663  295
Blodforgiftning 14 2
Dødsfald (inden 30 dage)  3 0

 

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-marts 2021 (foreløbige tal)

MRSA type Antal dødsfald
t005/CC22 1
t1379/CC101
t19705/ukendt

Hvis du vil læse mere om overvågningen af stafylokok bakteriæmier, kan du finde årsrapporterne her.

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil