SSI er vært for det europæiske EuroMOMO-møde

Repræsentanter fra 26 lande i Europa samt ECDC og WHO mødes i denne uge på Statens Serum Institut. Her skal de diskutere overvågning af influenza-relateret dødelighed i Europa.

EuroMOMO 2019 01

Fra i dag og frem til fredag bliver Statens Serum Institut (SSI) centrum for en vigtig diskussion om overvågning af influenza-relateret dødelighed i Europa.

Det sker, når SSI igen er vært for det europæiske møde i EuroMOMO. Det er det program, der overvåger dødeligheden i Europa på grund af influenza og andre sygdomme.

Siden den globale influenza-pandemi i 2009 har SSI koordineret aktiviteterne i EuroMOMO. Hver uge samler programmet data om observeret og forventet dødelighed fra 23 lande i Europa. Disse data bliver så analyseret ved hjælp af statistiske modeller.

Deltagere fra 26 lande

Mødet holdes hvert andet år. I år deltager i alt 35 fra 26 lande i Europa samt repræsentanter fra ECDC og WHO.

På mødet vil der være en række oplæg. Blandt andet vil SSI’s faglige direktør Kåre Mølbak sætte rammen med et oplæg om de seneste 10 års arbejde i EuroMOMO.

Der vil også blive set på overdødeligheden i influenza-sæsonen 2018/2019. Og landene vil komme med indlæg om deres erfaringer med EuroMOMO og præsentere nye ideer og projekter.

Derudover vil man diskutere og udvikle overvågningsarbejdet. Og endelig vil man tale om, hvor EuroMOMO-netværket kan udvide sig geografisk i de kommende år.

”Vi har ikke mindre end 10 deltagere med fra otte nye lande, som vi håber, vil blive medlemmer af programmet”, siger afdelingslæge Lasse Vestergaard fra SSI.

De otte nye lande er: Tjekkiet, Slovakiet, Kroatien, Letland, Litauen, Ukraine, Rusland og Albanien.

Systematisk overvågning er en forudsætning

EuroMOMO's kerneopgave er at overvåge influenzaaktiviteten i Europa. Hvert år er influenza årsag til en stor sygdomsbyrde og nogle gange overdødelighed. Det gælder såvel i Danmark som i resten af verden.

”Systematisk overvågning er en forudsætning for målrettet kontrol og forebyggelse af influenza. Derfor gennemfører alle lande hvert år en omfattende overvågningsindsats gennem hele influenzasæsonen”, siger Lasse Vestergaard.

Overvågningen er blandt andet baseret på antallet af influenzatilfælde rapporteret fra praktiserende læger, vagtlæger og hospitaler. Ud over det kan influenzasituationens alvor også overvåges indirekte. Det sker ved løbende at monitorere af dødeligheden i befolkningen. Det forventede antal dødsfald findes ud fra de historisk observerede antal dødsfald pr. uge. Herefter kan man finde overdødeligheden som afvigelsen fra det forventede niveau i perioden.

Fakta om EuroMOMO

  • EuroMOMO er et program, der overvåger dødeligheden i Europa på grund af influenza og andre sygdomme.
  • EuroMOMO finansieres af ECDC og WHO.
  • SSI har lige nu en større fireårig bevilling til at støtte, videreudvikle og udvide EuroMOMO-netværkets arbejde.
  • De ugentlige rapporter fra EuroMOMO-netværket kommunikeres globalt via WHO og ECDC. Det sker i ugebrevet Flu News Europe.
  • EuroMOMO-medlemmerne vurderer løbende, hvor alvorlig influenzasituationen er i deres lande. Det sker ved at koble de ugentlige tal fra EuroMOMO med den aktuelle influenzaforekomst og de cirkulerende virustyper i landet.
  • Lige nu er følgende lande med i EuroMOMO: Belgien, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Malta, Nordirland, Norge, Portugal, Schweiz, Skotland, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn, Wales og Østrig.
Lasse Skafte Vestergaard

Kontakt

Lasse Skafte Vestergaard, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Vaccineforebyggelige sygdomme
T. 32689077 @. lav@ssi.dk Se profil