Nyt tilfælde af TBE med formodet smitte i Tisvilde Hegn i Nordsjælland

Statens Serum Institut (SSI) har påvist endnu et tilfælde af sygdommen TBE (Tick-Borne Encephalitis, centraleuropæisk hjernebetændelse) hos en person, som man formoder er blevet smittet i eller omkring Tisvilde Hegn. Det er det tredje tilfælde med formodet TBE-smitte i dette område i år. Personer som færdes i området, især uden for stier i skov og krat, bør derfor være meget opmærksomme på at beskytte sig mod flåtbid. Vaccination mod TBE kan overvejes.

Flåt 01

SSI opfordrer nu folk, der færdes i eller omkring Tisvilde Hegn, til at være meget opmærksomme på at beskytte sig mod at blive bidt af flåter.

Det sker efter, at SSI har fundet endnu et tilfælde af sygdommen TBE hos en person, som man regner med er blevet smittet i området.

Det er det tredje TBE-tilfælde med formodet TBE-smitte fra dette område i år. Læger – især i Nordsjælland - men også andre steder i landet, bør derfor være ekstra opmærksomme på diagnosen TBE ved relevante symptomer og sikre korrekt og rettidig diagnostik (test af blod, urin og spinalvæske).

Bidt af flåt en uge før symptomer

Den pågældende havde opholdt sig i et område af Tisvilde Hegn udenfor stier og husker et flåtbid knapt en uge før de første symptomer. Personen havde ikke været andre steder med kendt risiko for TBE-smitte, og smittested og diagnose regnes for sikker.

Tidligere på sommeren er der også fundet TBE hos en person, som bor tæt på Tisvilde Hegn (Vinderød) samt hos en anden person, som har hus med have lige op til hegnet. Begge disse tilfælde mistænkes for at være smittet i området. For den sidste kan smitte på Bornholm dog ikke udelukkes.

På baggrund af disse tre tilfælde vurderer SSI, at der lige nu er risiko for TBE-smitte ét eller flere steder i eller omkring Tisvilde Hegn. Områder med risiko for smitte er som regel små og velafgrænsede, såkaldte mikrofoci. Foreløbig er der imidlertid ikke påvist et sådant mikrofokus, hvorfor hele området i og omkring Tisvilde Hegn indtil videre vurderes som et potentielt risikoområde.

Vaccine mod TBE

Personer, som færdes eller bor i området omkring Tisvilde Hegn, og som færdes uden for stier i skov eller krat, bør være meget opmærksomme på at beskytte sig mod flåtbid. Man kan minimere risikoen for bid ved at bruge en trøje med lange ærmer og lange bukser samt bære støvler og/eller trække strømperne ud over bukserne. Desuden kan myggeafvisende midler have en vis effekt.

Der findes en vaccine mod TBE, som kan overvejes til personer som bor eller færdes i kendte risikoområder. Det gælder særligt, hvis de jævnligt bevæger sig udenfor stier i skov eller krat, og især til personer som plejer at få flåter på sig, når de færdes i naturen. Vaccinationen består af flere doser med behov for revaccination, og den skal betales af personen selv.

TBE er i de seneste år i stigning i flere lande omkring Danmark, blandt andet i Sverige og Baltikum. Undersøgelser har vist, at rådyr har antistoffer mod TBE-virus mange steder i Danmark, og det tyder på, at TBE-virus kan være mere udbredt. Hidtil har Bornholm været det eneste kendte risikoområde i Danmark, men i 2018 blev TBE-smitte for første gang påvist på Fyn og i Jylland.

Alle bør være opmærksomme

Det betyder, at personer som færdes regelmæssigt i naturen, især udenfor stier i skov eller krat, også andre steder end i Nordsjælland, bør være opmærksomme på risikoen for flåtbid. I modsætning til smitte med borrelia-bakterien, som kræver et længerevarende bid, så overføres TBE-virus fra flåten i løbet af få minutter.

Selv i et risikoområde er det dog kun en lille andel af flåter, der rent faktisk bærer TBE-virus. I en nylig undersøgelse fra et mikrofokus på Bornholm fandt man, at andelen af flåter, der var positive for TBE-virus, var på 0,6 %.

Kontakt

Peter H.S. Andersen, pea@ssi.dk, telefon: 3268 3265

Anders Fomsgaard, afo@ssi.dk, telefon: 3268 3460

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil