Skægvækst og maskebrug i sundhedssektoren

Hvis du har skæg, skal du være opmærksom på, om du får den ønskede effekt ved brug af kirurgiske maske/åndedrætsværn.

Korrekt tilpasning af kirurgisk maske/åndedrætsværn er en kendt problemstilling hos personer med skægvækst. Skæg og skægstubbe kan vanskeliggøre en tilpasning til ansigtet, så den kirurgiske maske/åndedrætsværnet ikke slutter tæt, hvorved bæreren af masken ikke opnår den tilsigtede funktion. 

CEI har fået henvendelser angående denne problematik og anbefalingen er, at man på ledelsesniveau italesætter udfordringen i forhold til korrekt tilpasning af masken, hvis man bærer skæg. Måske er det ikke alle, som er vidende om, at deres skæg kan forhindre en sikker brug af maske. Overvejelser som kunne være relevante:

  • Brug af masketype, som ud over egnethed til opgaven, også er den bedst egnede i forhold til den enkelte brugers ansigtsform
  • Tilpasning af skæg, så valgte maske slutter tæt til ansigtet. 
Se her hvilke skægtyper, der kan være forenelig med sikker brug af kirurgisk maske/åndedrætsværn (pdf).   

Referencer