I COVIDmeter rapporterer borgerne om deres symptomer og hjælper med at overvåge COVID-19

Foreløbig har knapt 129.000 danskere meldt sig til COVIDmeter. Deres input er en vigtig del i arbejdet med at overvåge, hvor udbredt COVID-19 er her i landet.

Illustration til Trend og Fokus Rapport om COVIDmeter 02

Allerede på et tidligt tidspunkt i COVID-19-epidemien viste der sig et behov for at lave et system, hvor borgerne direkte kunne rapportere om deres symptomer. Dette system skulle være en vigtig brik i at overvåge, hvor udbredt COVID-19 er i Danmark.

Den 8. april blev det nye COVIDmeter lanceret. Denne uges Trend- og Fokus-rapport fra SSI ser nærmere på COVIDmeter.

Hvordan melder man sig til COVIDmeter?

COVIDmeter kan bruges af alle borgere i landet, der er fyldt 18 år. For at melde sig til kræver det, at man har et NemID. Man melder sig til på www.sundhed.dk via sit NemID. Når man er tilmeldt rapporterer man hver uge, hvilke symptomer man har haft, eller om man har været symptomfri.

Hvor mange har meldt sig til COVIDmeter?

Indtil dato har knapt 129.000 danskere meldt sig til. Det er dog ikke alle, der svarer regelmæssigt. Derfor har Statens Serum Institut (SSI) kun set på dem, der har svaret i mindst tre uger. Det drejer sig om i alt 90.976 brugere. Det svarer til cirka 70% af alle brugere.

Man kan se på tallene, at Region Hovedstaden har en mindre overrepræsentation – altså en større andel af brugere, end deres andel af befolkningen. Omvendt er Region Syddanmark i mindre grad underrepræsenteret. Endelig er der færre brugere i de yngre aldersgrupper end deres andel af befolkningen.

Hvilke symptomer har de rapporteret?

SSI har set på folks svar i uge 15, uge 19 og uge 23. De har haft mulighed for at sætte kryds ud for i alt 21 forskellige symptomer.

I alle tre uger, er der flest, der har rapporteret om hovedpine (2,0-5,4%). Det næstmest almindelige symptom er træthed og følelsen af at være mere afkræftet eller udmattet (1,8-4,5%). På tredjepladsen følger ondt i halsen eller synkesmerter (1,4-3,9%).

En del rapporterer også om nedsat eller ændret smagssans (0,2-1,0%) og lugtesans (0,1-0,8%).

På den baggrund vurderes det, hvor mange der kunne have haft COVID-19, dvs har haft symptomer på såkaldt covid-19-lignende sygdom. Den andel er gået ned henover foråret, hvilket passer godt med det billede, man ser ud fra den øvrige overvågning af sygdommen.

Virker kun på grund af borgernes indsats

COVIDmeter giver løbende et opdateret billede af hvilke symptomer, der aktuelt plager den voksne danske befolkning. Herudfra er det muligt at definere, hvilke andel af de borgere der deltager, der har COVID-19-lignende symptomer.

SSI understreger også, at COVIDmeter kun virker på grund af den indsats, som tusindvis af borgerere hver uge lægger i at rapportere til ordningen.

”Vi takker derfor alle de borgere, der indtil nu har rapporteret til løsningen. Vi opfordrer til, og håber på, at endnu flere vil melde sig til hen over sommeren, og at de tilmeldte vil vedblive med at rapportere”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Læs mere

Du kan læse mere i denne uges trend og fokus rapport om COVIDmeter.

Du kan også læse mere i de seneste opgørelser på SSI’s hjemmeside. Her bliver de opdateret hver torsdag eftermiddag.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil