Flere syge af campylobacter på Bornholm

De seneste dage har Fødevarestyrelsen sammen med DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut efterforsket et større sygdomsudbrud med campylobacter, der lige nu er i gang på Bornholm.

Billede fra Bornholm 01

På nuværende tidspunkt er der meldinger om op mod 100 syge på Bornholm med symptomer svarende til en infektion med bakterien campylobacter. Opklaringsarbejdet er i fuld gang for at finde en smittekilde.

Status på udbruddet

Indtil nu er 54 personer i alderen 9 måneder til 97 år testet positive for campylobacter, og flere patientprøver er ved at blive undersøgt. De syge bor på Bornholm eller har besøgt øen for nylig.

Fødevarestyrelsen, SSI og DTU Fødevareinstituttet arbejder sammen med blandt andet Bornholms Sygehus om at efterforske udbruddet. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at udpege en specifik kilde som årsag til udbruddet, men man mistænker, at der er tale om en lokalproduceret fødevare, formodentligt et spiseklart produkt.

”Vi er i færd med at kontakte patienterne, og blandt andet spørge dem om, hvad de har spist og drukket og foretaget sig i dagene, inden de blev syge. Vi håber at kunne se et mønster heri og vil så også lave interview med en kontrolgruppe af raske borgere. Vi undersøger også, om det er den præcis samme type campylobacter, der har gjort patienterne syge”, siger Steen Ethelberg, seniorforsker på SSI.

Fødevarestyrelsen besøger relevante lokale producenter på øen og tager prøver af fødevarer til mikrobiologisk analyse. Alt sammen med henblik på at identificere en konkret kilde til sygdomsudbruddet og få det stoppet.

Nikolas Kühn Hove, Beredskabschef i Fødevarestyrelsen, udtaler:

”Fødevarestyrelsen arbejder tæt sammen med Bornholms Sygehus, Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet for at finde kilden til udbruddet. Det er fortsat for tidligt at sige noget om kilden, men vi undersøger flere mulige kilder. Det er vigtigt, at man som forbruger følger Fødevarestyrelsens generelle hygiejneråd, dvs. skyller frugt og grønt, gennemsteger kyllingekød og holder råt kød adskilt fra færdig mad, fx salat, brød og færdigstegt kød.”

Generelt om campylobacterinfektion

Campylobacter er den væsentligste årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. I 2019 blev der registreret mere end 5.300 syge. Infektion med campylobacter giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkast og feber. Afføringen kan indeholde blod. Sygdommen går typisk over af sig selv, og man bliver rask efter nogle dages sygdom. Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, er som regel 2-5 dage. Det er vigtigt at få rigeligt med væske især nu, hvor det også er blevet varmt i vejret.

Undgå campylobacter

Særligt kyllingekød er årsag til sygdom pga. campylobacter, og tit sker smitten, fordi kyllingesaft fra en rå kylling kommer over på spiseklare madvarer i køkkenet. Andre kilder kan være upasteuriseret mælk, kontamineret frugt og grønt, kontamineret drikkevand, badevand fra havet og søer samt kontakt til produktionsdyr og kæledyr. 

Som forbruger bør man derfor holde en god hygiejne i køkkenet og ved kontakt med dyr:

  • Skyl frugt, salat og andet grønt grundigt.
  • Gennemsteg fjerkrækød.
  • Hold råt kød adskilt fra mad, der er færdig og klar til at spise, fx salat, brød og færdigstegt kød.
  • Vask hænder efter kontakt med dyr.

Læs mere

Læs mere om ”Gode køkkenvaner” og grillrådene ”Hold det adskilt” på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Se overvågningsdata for campylobacter i Danmark.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil