Ny analyse af spredning af husdyr-MRSA

Forskere fra Statens Serum Institut (SSI) har analyseret spredningen af husdyr-MRSA fra danske svin til patienter på danske sygehuse i årene 2014-2016. Undersøgelsen bekræfter, at blandt de patienter, der havde husdyr-MRSA, var det i de fleste tilfælde MRSA magen til dem, man finder i svin. Det peger på, at MRSA har spredt sig direkte eller indirekte fra svinene til mennesker. De genetiske undersøgelser viste også, at bakterierne kan tilpasse sig den menneskelige vært, når de forlader staldmiljøet.

Billede af et svin 01

Husdyr-MRSA fra sygehuspatienter er i reglen tættest beslægtet med husdyr-MRSA fra svin. Det viser en ny undersøgelse fra SSI, som netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Scientific Report.

Husdyr-MRSA eller MRSA CC398 er en type antibiotikaresistente stafylokokker, der findes hos husdyr, men kan smitte til mennesker. I Danmark er det især hos svin, at man finder husdyr-MRSA. De fleste tilfælde hos mennesker ses da også hos landmænd, der er i kontakt med MRSA-positive svin.

Mellem 2008 og 2016 steg andelen af svinebesætninger, hvor man fandt husdyr-MRSA fra 3-5% til 88%. Samtidig steg forekomsten af infektioner hos mennesker med husdyr-MRSA fra under 20 sygdomstilfælde om året før 2010 til over 250 tilfælde i 2016. Sammen med dette så vi også en stigning blandt mennesker uden kontakt til husdyr, herunder blandt patienter på sygehuse. Her steg det totale antal sygdomstilfælde fra 3 til 28 mellem 2008 og 2016.

Helgenom-sekvensering viser spredning fra svin til mennesker

I den nye undersøgelse har SSI undersøgt husdyr-MRSA fra svin og mennesker ved hjælp af helgenom-sekvensering. Med denne metode kan vi identificere meget små forskelle i bakteriernes arvemasse.

”Vores resultater viser, at husdyr-MRSA fra sygehuspatienter i reglen er tættest beslægtet med husdyr-MRSA fra svin. Der er også få tilfælde, hvor bakterier fra forskellige sygehuspatienter er så nært beslægtet, at direkte smitte på sygehus er den mest sandsynlige forklaring på infektionen. Overordnet kan man derfor sige, at de fleste tilfælde af husdyr-MRSA på sygehusene skyldes gentagne introduktioner. For eksempel fordi patienterne allerede selv bærer bakterien. Det er formentligt meget sjældent, at man bliver smittet på sygehuset ”, siger Marc Stegger. Han er seniorforsker på SSI og har været med til at lede undersøgelsen.

Bakterien tilpasser sig mennesket

Ved at se på ændringer i bakteriens arvemasse undersøgte forskerne også, om husdyr-MRSA tilpasser sig mennesker.

”Husdyr-MRSA er som udgangspunkt særligt godt tilpasset til livet i en svinestald. De er resistente over for de antibiotika, der bruges til behandling af sygdomme i svin. Resultaterne viser, at netop resistensgener mod disse antibiotika er mindre hyppige i bakterier fra mennesker end fra svin. I bakterier, der er fundet hos mennesker, findes gener, der gør bakterierne i stand til at modstå vores medfødte immunforsvar, oftere end i bakterier fundet i svin. Det viser, at husdyr-MRSA kan ændre sig ved det miljøskift, der sker, når de forlader en stald og skifter vært fra dyr til mennesker”, siger forsker Raphael Sieber fra SSI. Han er førsteforfatter på undersøgelsen.

Hans kollega Anders Rhod Larsen, der er leder af Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på SSI, uddyber:

”Vores fund bekræfter, at smittepresset på sygehusene er tæt bundet sammen med forekomsten af husdyr-MRSA i svineproduktionen. Spredningen ind på sygehusene er problematisk, idet patienter har en øget risiko for at udvikle alvorlige og nogle gange livstruende infektioner. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan man kan forhindre husdyr-MRSA i at sprede sig fra svinebesætningerne ud i det omgivende samfund og videre ind på sygehusene.

Læs mere

Læs handlingsplanen til bekæmpelse af husdyr-MRSA.

Læs den videnskabelige artikel i Scientific Reports

Anmeldte tilfælde af MRSA-infektioner

  • I perioden 2008-2016 blev der anmeldt 7.703 sygdomstilfælde af MRSA-infektioner i Danmark.
  • 918 af disse sygdomstilfælde var husdyr-MRSA.
  • Desuden blev der fundet mange raske MRSA bærere. Det skete som følge af undersøgelser, der blev sat i værk som en del af MRSA handlingsplanen
  • Følg udviklingen i anmeldelser af MRSA i Danmark på Overvågning i tal, grafer og kort
Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil