Spildevandsovervågning er et effektivt redskab til at følge smitte i befolkningen

Spildevandsanalyser og PCR-tests gav under covid-19-epidemien overordnet det samme billede af smitte i befolkningen, viser en ny analyse fra Statens Serum Institut, der har sammenholdt de resultater, man fandt i spildevandet med de mange resultater fra alle testcentre.

Da covid-19-epidemien ramte, blev analyser af spildevand for første gang taget i brug til systematisk at overvåge en sygdom i Danmark. Der har dog været en del usikkerhed om, hvor effektiv denne nye metode er til at måle smitten i befolkningen.

Nu har en gruppe af forskere fra Statens Serum Institut undersøgt det nærmere ved at sammenligne spildevandsmålingerne med resultaterne fra PCR-tests af borgere i test-centrene i perioden fra efteråret 2021 til sommeren 2022. Konklusionen er, at resultaterne stemte overens. Faktisk kunne spildevandsanalyserne bruges til at forudsige tallene for den ugentlige incidens i befolkningen.

”Analyse af spildevand er en ny metode, og vi har i starten ikke vidst, hvordan resultaterne kunne bruges, og hvor meget vi kunne stole på dem. Det er derfor vigtigt at vi nu ved, at spildevandsovervågning kan fungere og anvendes i praksis og kan give præcise og troværdige estimater af smitten.”, siger sektionsleder Steen Ethelberg, der står bag studiet, der netop er blevet udgivet i det amerikanske tidsskrift Emerging Infectious Diseases.

Han forventer også, at metoden vil kunne udvides til flere andre sygdomme end covid-19.

”Det er en metode, der er meget følsom, så den kræver, at man er omhyggelig med analysen af prøverne og med tolkningen af data. Men det er en ret smart måde at måle smitte i samfundet på, fordi det kan gøres, uden at man skal tage prøver fra borgerne, og samtidig er forholdsvist billigt. Vi vil derfor på SSI fortsætte med at anvende metoden til coronavirus, men også prøve at udvikle den, så vi forhåbentlig også kan analysere vandprøverne for andre sygdomme i fremtiden”, siger Steen Ethelberg. 

Spildevandsovervågning blev under covid-19-epidemien indført, da det tidligt i epidemien viste sig, at smittede også udskiller virus med afføringen. I samarbejde med de danske rensningsanlæg og med analysefirmaet Eurofins, der udførte laboratorie-analyserne, blev metoden prøvet af i en testperiode i begyndelsen af 2021, og herefter blev der opsat et egentligt overvågningssystem. I det første år var det meget omfattende, der blev taget prøver fra cirka 230 forskellige steder udover hele landet tre gange om ugen. I dag har SSI overtaget analysearbejdet helt og målinger er nu skaleret ned til to om ugen fra 29 faste steder spredt ud over Danmark.

”Selvom spildevandsanalyser giver et godt billede af smittens overordnede udvikling i befolkningen skal det samtidig huskes, at PCR-test af borgere under epidemien havde mange formål. De viste, hvem der skulle gå i karantæne, og man kunne bruge dem til bl.a. smitteopsporing og analyser af virusvarianter og vacciner. Test af borgerne var derfor af flere grunde vigtige at lave og de ville ikke have kunne været erstattet af spildevandsanalyser”, siger Steen Ethelberg.

Artiklen ”Predicting COVID-19 Incidence Using Wastewater Surveillance Data, Denmark, October 2021–June 2022” udkommer i næste måned, men kan læses online.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI