Forsker på Statens Serum Institut (SSI) udvalgt til etablering af nyt Grundforskningscenter i kroniske tarmsygdomme

Danmarks Grundforskningsfond har inviteret SSI til kontraktforhandlinger om at skabe et nyt, unikt forskningscenter. Centeret skal optimere forebyggelse og behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme.

Billede af Tine Jess

Bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond har besluttet at investere 657 mio. kr. og sætte yderligere 440 mio. kr. af til 10 nye grundforskningscentre. Efter en ansøgningsproces hvor fonden modtog 133 interessetilkendegivelser og heraf inviterede 23 til at indsende fulde ansøgninger, har man nu udvalgt 10 ansøgere til endelige kontraktforhandlinger.

Et af de nye centre er udset til at ligge på SSI. Forudsat at forhandlingerne falder på plads, er fonden parat til at bevillige cirka 68,5 mio. kr. over en seksårig periode til centeret, der skal forske i kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Desuden er der mulighed for, at centeret forlænges med yderligere fire år.

Unik mulighed for at gøre en forskel

Det nye center får navnet PREDICT (Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease). På SSI er der glæde over den store bevilling.

”Bag ansøgningen til Danmarks Grundforskningsfond ligger der en mangeårig drøm om at skabe et internationalt forskningscenter i verdensklasse baseret på unikke danske ressourcer. Et sted, der med banebrydende opdagelser skal være med til at optimere forebyggelsen og behandlingen af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme”, siger professor overlæge dr.med. Tine Jess fra SSI, der er leder af projektet.

Inflammatoriske tarmsygdomme er livslange tilstande, der rammer unge mænd og kvinder. Det er sygdomme, som vi i dag i nogen grad kan behandle, men ikke kurere.

”I Danmark har vi enestående muligheder for at forske i kroniske sygdommes opståen og forløb. Ved at kombinere biologisk materiale fra Danmarks Nationale Biobank med nationale registerdata og detaljerede kliniske data om sygdommenes forløb, kan vi begynde at forstå biologien bag sygdommenes opståen. Og forstå deres ofte meget varierende prognose.”

”Det kan både øge forebyggelsen og sætte skub i udviklingen af ny medicin. På samme måde kan det bedre muligheden for at skræddersy behandlingen til den enkelte patient - såkaldt personlig medicin”, siger Tine Jess.

Center skal være et internationalt forskningsmiljø

Helt konkret skal de 68.5 mio. kr. fra Grundforskningsfonden gå til at samle et unikt team af forskere, der skal løfte denne opgave. Forskerne skal analysere biologisk materiale, samle yderligere materiale ind og skabe datainfrastrukturer til at håndtere koblingen af de mange data.

”Centerets vigtigste opgave bliver at skabe denne unikke ressource, der vil gøre centeret til et yderst attraktivt internationalt forskningsmiljø. Et sted der vil skabe banebrydende forskning på feltet i mange år fremover”, slutter Tine Jess. 

Udnytter uafdækkede informationer

Hos SSI’s direktør, Mads Melbye, er der også stor glæde over placeringen af centeret på SSI. Om det siger han: ”PREDICT er et innovativt projekt, der på fornem vis udnytter den utrolige mængde af uafdækket information i de biologiske prøver i Biobanken og kombinerer den med data fra de danske sundhedsregistre. Denne måde at tilrettelægge forskningen i disse alvorlige sygdomme på giver markant forbedrede muligheder for at forstå hvorfor de opstår, hvordan de forebygges og ikke mindst hvordan de bedst behandles. Vi er på SSI meget taknemmelige for at Danmarks Grundforskningsfond har udvalgt netop dette projekt”, slutter Mads Melbye.

Fakta om grundforskningsfonden

I alt er Danmarks Grundforskningsfond parat til at investere 1,1 mia. kr. i de 10 nye forskningscentre – såkaldte Centers of Excellence.

De 10 centre skal bidrage til at fastholde Danmarks position som et af verdens førende forskningslande ved at være internationale frontløbere for nytænkende og nysgerrighedsdrevet forskning. 

De nye grundforskningscentre bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere fire år. Forlængelsen forudsætter en tilfredsstillende evaluering efter fem år. Fonden investerer 657 millioner kroner nu og afsætter yderligere 440 millioner kroner til forlængelse af centrene.