Endnu et tilfælde af TBE påvist i Nordsjælland

Den flåt-overførte sygdom TBE (tick-borne encephalitis, også kendt som centraleuropæisk hjernebetændelse) er igen konstateret i Nordsjælland. 

Flåt der har bidt sig fast i huden

TBE-sygdommen er påvist hos en 69-årig mand, der sandsynligvis er smittet lokalt af flåter i Tisvilde Hegn, dog kan smitte på Bornholm ikke udelukkes. For få uger siden blev der også påvist et tilfælde med relation til Vinderød/Halsnæs i Nordsjælland.

Det er usædvanligt, at TBE konstateres uden for Bornholm, men der er fortilfælde. Sidste år (2018) blev to personer fra henholdsvis Fåborgegnen og et ikke nærmere bestemt sted i Jylland smittet med TBE-virus.

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut følger situationen, og lægerne opfordres til at være ekstra opmærksomme på diagnosen TBE, også selvom folk ikke har været i udlandet eller på Bornholm.

Vaccinationsanbefalinger er uændrede

Gennem over 50 år har Bornholm været det eneste kendte risikoområde for TBE i Danmark, hvor der påvises imellem 2-4 tilfælde årligt. Derfor er der kun nationale vaccinationsanbefalinger for personer der færdes jævnligt i skov og krat uden for stier på Bornholm. De seneste to tilfælde af TBE påvist i Nordsjælland giver ikke anledning til ændring af anbefalingerne.

TBE udbredelse

TBE-virus forekommer mere udbredt og spreder sig i disse år fx i Sverige, de baltiske lande og de centraleuropæiske skove.

TBE er tidligere påvist udenfor Bornholm i Danmark. I 2008-2009 blev der fundet TBE hos to personer, der var blevet smittet i et lille nyopstået smitteområde i Tokkekøb Hegn i Nordsjælland, og i den særligt varme, tidlige og lange sommer i 2018 var der to personer, der blev diagnosticeret med TBE med relation til Fyn og Jylland.

I modsætning til borreliabakterien, som findes hos flåter i hele landet, er TBE begrænset til få mindre ”pletter” på landkortet evt. kun et mindre engområde eller en græsplæne.

Når nye ”TBE-virus-pletter” opstår, kan der gå noget tid, før de opdages. Oftest opdages en ny ”plet” kun, fordi der diagnosticeres et tilfælde af TBE hos et menneske, som har gået igennem det område. Trækfugle menes at henholdsvis transportere TBE-smittede flåter over større afstande, mens hjorte og gnavere menes at sprede TBE-smittede flåter mere lokalt.

Skal man vaccineres, hvis man færdes jævnligt i skov og krat uden for Bornholm?

Der findes en TBE-virusvaccine til børn og voksne, som man selv skal betale for.

Risikoen for TBE er størst hos personer, som færdes meget i naturen i områder, hvor der findes skovflåter, som er smittede med TBE. I Danmark anbefales personer med bopæl eller længerevarende ophold på Bornholm, og som jævnligt færdes uden for stier i skov og krat, at overveje vaccination mod TBE. Hvis der er tale om særlig stor smitterisiko, fx skovarbejde eller jægere, kan vaccination også overvejes.

Der er kun lille risiko for turister med kortere ophold på øen, som derfor ikke generelt anbefales TBE-vaccine. De to tilfælde af TBE på henholdsvis Fyn og Jylland i 2018 samt de nye to tilfælde i Nordsjælland har ikke givet anledning til ændringer i anbefalingerne.

Alle borgere kan dog - i samråd med deres læge og for egen betaling - vælge at blive vaccineret mod TBE.

Læs mere om TBE

Fakta om TBE

 • Smitte med TBE sker, hvis man bliver bidt af inficerede skovflåter
 • Selv i en ”TBE-virus-plet” er risikoen for smitte lille, da det kun vil være ganske få procent af flåterne, der vil indeholder TBE-virus.
 • Den europæiske variant af TBE, som findes i Danmark, har typisk et tofaset forløb: Efter en inkubationstid på cirka en uge opstår der hos en fjerdedel af de virussmittede feber og influenzalignende symptomer (”sommerinfluenza”) i cirka en uge. Efter et symptomfrit interval på få dage udvikler en ud af tre med sommerinfluenza også symptomerne på hjernebetændelse (TBE).
 • Diagnosen stilles på Statens Serum Institut oftest serologisk med påvisning af IgM straks-antistoffer i en blodprøve. TBE-virus kan påvises i flåter med gen-tests.
 • Omkring 1/3 af dem der må hospitalsindlægges med TBE-hjernebetændelse kan forvente at få længerevarende mentale eller neurologiske følger af varierende sværhedsgrad, og børn kan få indlæringsvanskeligheder.
 • TBE-virus overføres fra flåternes spytkirtler inden for få minutter ved bid, så man bør fjerne flåten så hurtigt som muligt. Typiske virusværter er mus, ræve og hjorte. Skov- eller engområder med tæt undervegetation og krat indebærer den største risiko for flåtsmitte.
 • Det er vigtigt under alle omstændigheder at undersøge kroppen hyppigt for flåter og fjerne flåter på kroppen så hurtigt som muligt, fx med en flåtpincet eller bare med neglene.
 • TBE ses især hos personer, som færdes jævnligt i naturen uden for stier, og mere sjældent blandt personer, der blot lejlighedsvis bruger naturen i områder, hvor TBE er endemisk (det vil sige hvor TBE virus er jævnt til stede).
 • TBE kan forebygges med TBE-vaccination (som først er to stik med ca. en måneds interval) og en booster inden næste flåtsæson. Beskyttelsen kan yderligere boostes hver 3-5 år.
 • Støvler, lange bukser og lange ærmer samt nogle myggesprays kan hjælpe til at hindre flåtbid.
 • Højsæsonen for flåter er maj til oktober.

Kontakt

Peter H.S. Andersen, pea@ssi.dk, telefon: 3268 3265

Anders Fomsgaard, afo@ssi.dk, telefon: 3268 3460

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil