Udbrud med diarre-fremkaldende E. coli

Statens Serum Institut efterforsker i øjeblikket et sygdomsudbrud med en særlig type E. coli-bakterie, der giver diarré, fortrinsvis hos mindre børn. Smittekilden kendes endnu ikke, men en grundig efterforskning er i gang.

Diarre 02

Henover de seneste uger er mange sygdomstilfælde med en specifik type af såkaldt shiga-toksin-producerende E. coli-bakterie (også kendt som STEC eller VTEC) blevet rapporteret til Statens Serum Institut.

På nuværende tidspunkt kendes til 23 personer, der er del af udbruddet. Af de 23 syge er 18 børn i førskolealderen. Sygdomstilfældene er forekommet i hele landet med en overvægt i eller omkring de største byer. STEC forårsager akut maveinfektion med mavesmerter og diarré. Den bakteriestamme, der forårsager udbruddet, vurderes i de fleste tilfælde at ville give anledning til et relativt mildt symptombillede.

Udbruddet efterforskes af Statens Serum Institut i et samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. Formålet med udbrudsundersøgelsen er at finde ud af, hvad der giver anledning til sygdomstilfældene og derved få bremset udbruddet.

Den aktuelle udbrudsstamme har serotypen O26:H11 og koder for Stx1a undertypen af shiga-toksinet. Derved vurderes den ikke at have mulighed for at forårsage hæmolytisk uræmisk syndrom (også kendt som HUS), en alvorlig komplikation som i nogle tilfælde kan udvikles efter infektion med STEC-bakterier. Udbrudsstammen er resistent overfor ampicillin, trimethoprim og sulfamethoxazol.

Smitte med STEC-bakterien sker i Danmark som oftest via forurenede fødevarer, ved smitte fra en anden person eller ved direkte eller indirekte kontakt til drøvtyggere. Risikoen kan reduceres, hvis man husker hygiejnerådene, herunder at vaske hænder efter toiletbesøg og bleskift samt kontakt med dyr.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil