Antallet af positive covid-19-tests falder, men antallet af indlæggelser stiger, og mængden af virus i spildevandet er let stigende

Antallet af nye tilfælde med covid-19 er faldet med 3% mellem uge 27 og uge 28 svarende til, at incidensen i uge 28 er 265 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Positivprocenten er stabil på omkring 25%. Antallet af PCR-tests ligger ligeledes stabilt. Det viser ugens tendensrapport over covid-19 og andre luftvejsinfektioner.

Indlæggelserne stiger

Antallet af nye indlæggelser relateret til covid-19 er steget med 29% til 761 i uge 28. Personer i alderen 60-89 år udgør den største gruppe blandt de nyindlagte.

Der ses en stigning i alle aldersgrupper fra 30 år, mens der ses et fald i antallet af nyindlæggelser for de yngre aldersgrupper. Antallet af indlagte på intensivafdelinger ligger stabil på 13 i uge 28.

Andelen af indlæggelser blandt personer indlagt pga. en covid-19-diagnose (i modsætning til med SARS-CoV-2) er stabil på 63% i uge 26.

SARS-CoV-2 i spildevandet stiger let

I uge 28 ses en let stigning i SARS-CoV-2-koncentration i spildevandet på nationalt niveau.

Opdelt på regioner ses der et let fald i Region Hovedstaden og en mindre stigning i SARS-CoV-2-koncentration i spildevandet i de resterende fire regioner (Sjælland, Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland).

Uge 28 er første gang, at resultaterne er opgjort efter den vedtagne nedskalering i antallet af prøver og prøvesteder, der nu inkluderer 89 prøvesteder med to ugentlige prøvetagninger.

Fem fund af BA.2.75 i Danmark

BA.5 er den dominerende variant i Danmark, og den udgør i uge 28 ca. 88,5% af de sekventerede prøver.

Andelen af tilfælde med BA.4 er stabilt på ca. 7,8% i uge 28 (7,9% i uge 27). I uge 27 og uge 28 er der fundet i alt fem tilfælde af BA.2.75 blandt de sekventerede prøver.

Dog skal der tages forbehold for, at der endnu ikke er sekventeret et særligt stort antal prøver i uge 28.

Læs tendensrapporten her.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI