Risikovurdering for ebolaudbrud i Uganda

Der er meget lav risiko for, at det aktuelle ebolaudbrud i Uganda vil sprede sig til Danmark. Men danske rejsende bør tage forholdsregler for at undgå smitte. Det oplyser Statens Serum Institut i en ny risikovurdering for ebolaudbruddet i Uganda.

Der er per 31. oktober 2022 i alt 130 påviste tilfælde af ebolavirus i Uganda og en dødelighed på 33 % blandt de smittede. Myndighederne i Uganda har iværksat generel smitteopsporing og særlige restriktioner i to distrikter for at bremse smitten.

Ebolavirus har en inkubationstid på op til 21 dage og menes ikke at smitte før symptomfrembrud. De første symptomer er influenzalignende, og derefter kan der komme symptomer som opkast, diarre, udslæt, symptomer på nyre- eller leversvigt samt blødning. Videre smitte til andre personer sker ved kontakt med den smittedes kropsvæsker, herunder sekret fra luftvejene.

Rejsende danskere bør overholde forholdsregler for at undgå smitte

Sandsynligheden for smitte blandt danske rejsende i Uganda vurderes aktuelt som meget lav, og sandsynligheden for smitte blandt danske sundhedsarbejdere i Uganda vurderes som lav betinget af, at man overholder de anbefalinger om forholdsregler, som er beskrevet i den nye risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI).

På grund af den lange inkubationstid er det en reel mulighed, at smittede rejsende først får symptomer efter ankomst til Danmark. Det er derfor vigtigt, at rejsende er opmærksomme på, om de udvikler mulige symptomer på ebola, fx influenzalignende symptomer, inden for tre uger efter hjemkomst fra Uganda. Det er også vigtigt, at sundhedspersonale er opmærksomme på, at der er et aktuelt udbrud, så patienter visiteres korrekt i sundhedsvæsenet. Se mere under: Retningslinjer for håndtering af ebolavirus

Lav risiko for den danske folkesundhed

Samlet set vurderes risikoen ved det aktuelle ebolaudbrud i Uganda i relation til den danske folkesundhed til at være lav.

Konsekvensen ved et smittetilfælde i Danmark er høj for den enkelte, der smittes, da det er en sygdom med høj dødelighed og med risiko for senfølger. Da ebola kræver kontakt med den smittedes kropsvæsker, vil der i forbindelse med et smittetilfælde være risiko for, at den smittedes nærmeste kontakter også kan smittes, og evt. at sundheds- og plejepersonale kan smittes, hvis der ikke benyttes de nødvendige værnemidler ved kontakt til patienten.

Der har aldrig været bekræftede tilfælde af ebola i Danmark.

Endnu ingen vaccine mod Sudan ebolavirus

Der er fire undertyper af ebolavirus, bl.a. Sudan undertypen, som er den, der aktuelt cirkulerer i Uganda. De seneste mange udbrud, der har været i Afrika, har været med Zaire undertypen, og derfor har lægemiddel- og vaccineudviklingen været med fokus på denne.

Der er aktuelt ingen lægemidler eller vacciner, der er godkendt i forhold til behandling eller forebyggelse af Sudan undertypen, men tre vaccinekandidater vil blive afprøvet under det aktuelle udbrud.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI