Hvor mange i Danmark har haft covid-19?

Det undersøges i den nationale prævalensundersøgelse, som netop nu kører for fjerde gang.

Ved at deltage i befolkningsundersøgelsen hjælper man sundhedsmyndighederne med at finde ud af, hvor udbredt smitten af ny coronavirus har været i Danmark

– og man får samtidig en vis information om, hvorvidt man selv har været smittet.

Prævalensundersøgelse af covid-19

Netop nu kører den fjerde runde af undersøgelsen. Men hvad går undersøgelsen ud på? Hvordan foregår den? Og hvorfor er den vigtig?

Hvorfor lave en prævalensundersøgelse?

Formålet med prævalensundersøgelsen er at finde ud, hvor stor en andel af den danske befolkning der allerede har været smittet covid-19 for at få viden om;

  • hvor udbredt coronaepidemien har været befolkningen
  • hvor mange der er modstandsdygtige mod covid-19 i befolkningen
  • hvordan coronaepidemien har bredt sig i forhold til geografiske regioner, alder m.m.

Resultaterne fra prævalensundersøgelsen indgår som en del af den samlede vurdering, der danner grundlag for, hvordan en genåbning af Danmark kan foregå.

Hvordan foregår prævalensundersøgelsen?

I løbet af de næste 4 uger inviteres ca. 48.000 tilfældigt udvalgte borgere til at deltage i prævalensundersøgelsen. Borgerne får invitationen i enten e-Boks eller som papirbrev.

Deltagerne bliver tilbudt at få målt antistoffer mod covid-19-virus i en blodprøve. Med antistofblodprøverne får man viden om, hvor mange der allerede har haft covid-19 i befolkningen.

Der er også et spørgeskema med i undersøgelsen, der giver et billede af, hvilke symptomer dem med antistoffer har haft.

Det er vigtigt at deltage

Statens Serum Institut (SSI) opfordrer alle de inviterede til at bakke op om prævalensundersøgelsen, så den bliver repræsentativ for hele den danske befolkning.

"For at prævalensundersøgelse skal have værdi, er det vigtigt, at antallet af deltagere er tilstrækkeligt stort, og at undersøgelsen er repræsentativ.” siger afsnitsleder Steen Ethelberg fra SSI.

Han tilføjer: ”Ved at deltage i undersøgelsen hjælper man sundhedsmyndighederne med at forstå smittens omfang. Og samtidig får man en vis information om, hvorvidt man allerede selv har haft infektionen”,

Hvem har sat prævalensundersøgelsen i gang?

Undersøgelsen er sat i gang på baggrund af en beslutning i Folketinget. Prævalensundersøgelsen indgik allerede i den politiske aftale om første fase af genåbningen, der blev vedtaget tilbage i april. Den udføres af Statens Serum Institut inden for rammerne af TestCenter Danmark (TCDK).

Vil du vide mere?

Der har tidligere været gennemført tre runder af undersøgelsen, du kan læse mere om både nuværende runde af prævalensundersøgelsen og tidligere resultater her.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil