Polio i verden – uændrede rejseanbefalinger

Polio er tæt på at være udryddet i hele verden, og WHO har siden maj 2014 erklæret international spredning af poliovirus (både vildtype og vaccinetype) for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning. WHO har på det seneste møde i dets ”Emergency Comittee” valgt at opretholde denne status. Der er dog aktuelt ingen risiko for polio ved rejse til Syrien.

 

Senest redigeret den 4. december 2018

WHO vurderer, at der fortsat er risiko for spredning af vild poliovirus (VPV) fra Afghanistan, Pakistan og Nigeria, tabel 1. Nigeria er fortsat med på denne liste, selvom der ikke er rapporteret tilfælde af vild poliovirus i hele 2017 og 2018 til nu. Der er derimod påvist cirkulerende vaccinestamme-poliovirus (cVDPV)* i 2018, senest den 17. oktober. WHO vurderer desuden, at der fortsat er risiko for spredning af cVDPV fra Somalia og Papua Ny Guinea.

Tabel 1. Oversigt fra WHO med lande hvor vild poliovirus (VPV) og cirkulerende vaccinestamme-poliovirus (cVPV) er påvist

Det betyder, at der fortsat, og i medfør af det internationale sundhedsregulativ (IHR), er krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i enten Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Somalia eller Papua Ny Guinea, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

I denne situation anbefaler de danske myndigheder, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.

Hvis man allerede er revaccineret inden for 12 måneder (og rejser ud af landet igen inden for denne periode), skal man medbringe sit almindelige vaccinationskort som bevis for vaccinationen.
Ved rejser til lande hvor VPV og cVDPV er påvist inden for de seneste 3 år, men hvor der ikke er tegn på spredning til andre lande, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio. Dette gælder aktuelt for rejsende til Den Demokratiske Republik Congo, Kenya og Niger.

WHO revurderer poliosituationen i verden hver 3. måned.