Der er kighosteepidemi i Danmark

Antallet af kighostetilfælde har været stigende i løbet af sommeren, og i august var antallet cirka fire gange så højt som normalt. Statens Serum Institut vurderer nu, at der er tale om en epidemi.

 

Siden maj er der registreret et stigende antal tilfælde med kighoste, og i løbet af sommeren har antallet været støt stigende. Stigningen er set i hele landet med undtagelse af Bornholm, og i august var antallet af påviste tilfælde fire gange højere end normalt.

Statens Serum Institut (SSI) vurderer derfor, at der er tale om en epidemi.

”Der er tale om en markant stigning. Det er velkendt, at kighoste optræder i epidemier med tre til fem års mellemrum, og sidst vi havde en epidemi var i 2019-2020. Typisk varer sådan en epidemi i omtrent et halvt til et helt år”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra afdelingen for Infektionsepidemiologi og forebyggelse på SSI.

Antallet af tilfælde nåede i august op på 439, en opgørelse, der dækker over tilfælde påvist i laboratorie, og personer med kighoste, der ikke er blevet påvist i et laboratorie, indgår derfor ikke. Normalt registreres der under 100 tilfælde per måned.

Usædvanligt få tilfælde under covid-19

De seneste to epidemier med kighoste var i 2019-20 og i 2016-17. Den højeste forekomst under epidemien i 2016-17 var 289 tilfælde per måned, og den højeste forekomst under epidemien i 2019-20 var 875 tilfælde per måned. I årene med nedlukninger på grund af covid-19 var forekomsten af kighoste usædvanligt lav med under 15 tilfælde per måned.

Kighoste forekommer i alle aldersgrupper, men der ses typisk en overvægt af tilfælde blandt børn under et år samt blandt større børn og unge. Ligeledes er der ofte en højere forekomst blandt voksne i alderen 40-50 år, formentlig fordi forældre til børn med kighoste selv bliver testet.

Vaccination genindført

Kighostevaccination er en del af det danske vaccinationsprogram, men vaccinationen giver ikke livsvarig beskyttelse. Vaccinationsprogrammet sigter primært mod at beskytte spædbørn mod sygdommen, da disse er i risiko for et alvorligt forløb.

På baggrund af den stigende forekomst denne sommer blev et midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide genindført 1. august 2023. Gravide anbefales at blive vaccineret mod kighoste i andet eller tredje trimester af graviditeten. Spædbarnet opnår derved en beskyttelse, der varer, indtil barnet i tre-måneders-alderen selv kan modtage den første vaccination. 

Læs mere i EPI-NYT uge 36.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI