Polio i verden - opdatering

Polio har i flere år været tæt på at være udryddet i hele verden, men dette endemål har i de senere år været truet. WHO har derfor siden maj 2014 erklæret international spredning af poliovirus (både vildtype og vaccinetype) for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning. I år har covid-19-pandemien yderligere lagt kontrollen med polio under pres.

WHO-kort over polioudbredelse

WHO’s krisekomité vurderede på et møde i juli 2020, at de fremskridt mod den endelige udryddelse af polio, som var opnået i de seneste år, var tabt, og at risikoen for international spredning af poliovirus var på det højeste niveau siden den internationale krisesituation blev erklæret i 2014.Ved komitéens seneste møde i maj 2021 var det positivt, at der i det forløbne år er registreret et faldende antal tilfælde med vild poliovirus (VPV) og et faldende antal tilfælde med vaccinestammevirus, især af type 2 (cVDPV2). WHO anbefaler kraftigt, at bestræbelserne på at støtte polioudryddelsen skal fortsætte. De nuværende gunstige epidemiologiske tendenser kan tilskrives den naturlige immunitet efter den eksplosive VPV- og cVDPV2-transmission der var i 2020, den igangværende lavtransmissionssæson for poliovirus og de generelle faldende tendenser for infektionssygdomme på grund af covid-19-lockdown.

WHO’s krisekomité vurderer, at der fortsat er risiko for spredning af VPV fra Afghanistan og Pakistan. Udvalget bemærkede, at stigningen i forekomst af vild poliovirus ses indtil omkring midten af 2020 og er stabil i anden halvdel af 2020. Antallet af vild poliovirus er faldet i første kvartal af 2021. Se WHO’s kort over polioudbredelse de seneste 12 måneder.

Komiteen bemærkede med bekymring, at siden komiteens møde i februar 2021 er spredning af cVDPV2 til henholdsvis Senegal og Kenya blevet bekræftet, og et nyt cVDPV1-udbrud er rapporteret på Madagaskar. På trods af en samlet faldende tendens i antallet af cVDPV2-tilfælde indtil maj 2021, rapporterer elleve lande i de afrikanske og østlige Middelhavsregioner om påvist sygdomsfremkaldende vaccinestammevirus i årets første kvartal. Udbrud med vaccinestammevirus, især cVDPV2, udgør en særlig risiko, da den vilde type 2-poliovirus er udryddet og derfor fjernet fra de normalt anvendte orale poliovacciner. WHO har i det forløbne år nødgodkendt og introduceret en ny særlig type 2-poliovaccine, som kan forhindre eller minimere spredningen af disse vaccinestammevirus.

Bliv revaccineret inden rejsen

I medfør af det internationale sundhedsregulativ (IHR) er der fortsat krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i 4 uger eller mere i henholdsvis Afghanistan, Pakistan, Malaysia, Madagaskar eller Yemen, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

I denne situation anbefaler de danske myndigheder, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.

Hvis man allerede er revaccineret inden for 12 måneder (og rejser ud af landet igen inden for denne periode) skal man medbringe sit almindelige vaccinationskort som bevis for vaccinationen. Vaccination mod polio som led i udlandsrejse skal betales af den rejsende selv.

SSI’s rejseside vil særlige forhold om poliovaccination fremgå øverst på den enkelte landeside.

Ved rejser til lande, hvor der er sket eller aktuelt vurderes at være risiko eller dokumentation for spredning af cirkulerende poliovirus af type 2 (cVDPV2) anbefales (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i landet, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

Dette omfatter følgende lande: Benin, Cameroun, Burkina Faso, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Elfenbenskysten, Kina, Den Demokratiske Republik Congo, Republikken Congo, Egypten, Etiopien, Ghana, Guinea, Iran, Kenya, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Sudan og Tadsjikistan.

Spredning af denne type vaccinederiveret poliovirus vurderes som alvorlig, fordi vild poliovirus af type 2 er udryddet, og denne komponent derfor blev fjernet fra de orale poliovacciner ved et koordineret skift til bivalent oral poliovaccine (type 1 og 3) i april 2016.

Ved rejser til lande hvor VPV eller cVDPV er påvist inden for de seneste 3 år, men hvor der ikke er tegn på spredning til andre lande, eller hvor landet vurderes at være i risiko for re-introduktion af VPD eller cVDPV, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio. Dette gælder aktuelt for rejsende til Angola (cVDPV2), Mozambique (cVDPV2), Myanmar, Filippinerne (cVDPV2), Zambia(cVDPV2), (cVDPV1) samt Kina.