Fire gange så mange bliver syge af campylobacter som af salmonella

En ny opgørelse fra SSI viser, at mange stadig bliver syge af campylobacter. Antallet af salmonellapatienter ligger dog stadig lavt

Campylobacter og Salmonella er begge bakterier, der især smitter via maden. Og de er begge hyppigt årsag til mave-tarminfektioner i Danmark. En ny opgørelse for 2016 og 2017 viser, at antallet af infektioner ligger på det samme niveau som i de foregående år. Det vil sige fortsat højt for Campylobacter og lavt for Salmonella.

Der er cirka fire gange så mange, der hvert år smittes med Campylobacter som med Salmonella.

Campylobacter har nu i en årrække været den type bakterie, der har været skyld i flest tilfælde af mave-tarm infektioner her i landet. En situation, der også kendes fra de fleste øvrige lande i og udenfor Europa.
Det ses også ved, at mere end hver tredje af de danske patienter faktisk bliver smittet under rejse i udlandet. Vi får i disse år løbende skabt mere klarhed over de mange kilder, der findes til smitte med Campylobacter. Den vigtigste smittekilde er fortsat kyllingekød. Her kan god køkkenhygiejne ofte forhindre smitte. Derfor bør man være omhyggelig, når man håndterer råt kyllingekød, og undgå at dråber af rå kødsaft kommer i forbindelse med spiseklare madvarer”
Steen Ethelberg, seniorforsker ved Statens Serum Institut

For Salmonella er det lykkedes at holde fast i de senere års relativt lave niveau af smittede. Mere end halvdelen af de danske salmonellapatienter smittes nu under rejse til udlandet.

Der er dog stadig mange udbrud. Således blev der registreret 36 udbrud i 2016 og 2017. Ingen af disse udbrud fik dog lejlighed til at udvikle sig voldsomt, bl.a. fordi det ofte kunne lade sig gøre at finde smittekilden. Blandt de større udbrud, der var sidste år, fandt man gennem epidemiologiske undersøgelser frem til, at det ene skyldtes forloren hare og det andet en spansk produceret pølse.

Læs mere i EPI-NYT 15/18