Bloddonorscreening 2016

Antallet af donorer testet positive for hiv og hepatitis B og C er fortsat lavt

I Danmark screenes bloddonorer hver gang, de giver blod, for hepatitis B og C samt hiv.

Der blev i 2016 screenet 279.357 portioner blod. Én flergangsdonor blev testet positiv for hiv og én førstegangsdonor blev testet positiv for hepatitis C.

NAT-screening (nukleinsyre-amplifikations-teknik) af donorblod for hiv, hepatitis B- og C-virus (HBV og HCV) der blev indført ved lov 1. januar 2009, er i Finansloven for 2017 blevet afskaffet.

Læs mere i EPI-NYT 19/2017