COVID-19 giver lange sygdomsforløb - særligt blandt ældre

Statens Serum Institut har set nærmere på symptomerne på COVID-19. Ud over de almindelige symptomer på infektion rammes en del også af mere specielle symptomer som nedsat smags- og lugtesans.

Infografik: Trend- og fokusrapport om symptomer

Noget af det, der har været fokus på, lige siden man første gang hørte om COVID-19, er sygdommens symptomer. Denne uges trend og fokusrapport fra Statens Serum Institut (SSI) beskriver danske patienters symptomer ved COVID-19.

Hvordan har man undersøgt symptomerne?

I forbindelse med COVID-19-udbruddet har SSI sat gang i en række tiltag for at finde ud af mere om sygdommen og dens symptomer.

For det første indledte man en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der var påvist smittet med COVID-19. For det andet udvidede man den normale sentinelovervågning af influenza hos de praktiserende læger til også at omfatte overvågning af COVID-19.

Som en del af den udvidede sentinelovervågning fik 2.888 personer taget en prøve for COVID-19 i uge 13-19. Heraf var 67 (2,3%) positive.

I spørgeskemaundersøgelsen blev 2.344 personer udtrukket blandt dem, der har fået påvistCOVID-19. De blev spurgt, om de ville være med i en frivillig interviewbaseret spørgeskemaundersøgelse. I alt er 265 blevet interviewet frem til den 31. marts.

Hvordan var folks sygdomsforløb?

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen gik der i gennemsnit 5 dage fra folk blev smittet, til de fik de første symptomer (inkubationstiden).

Undersøgelsen viste også, at jo ældre man var, jo længere var ens sygdomsforløb. Mens de 0-19-årige i gennemsnit var syge i 6 dage, var de 80+ årige i gennemsnit syge i 27 dage. Folk blev også bedt om at beskrive deres sygdomsforløb. Her havde alle de 0-19 årige i undersøgelse enten ingen symptomer eller milde og forbigående forløb. Det samme gjaldt kun knap halvdelen af de 80+ årige, mens 29% havde sværere forløb og 6% komplicerede forløb.

Hvordan var folks symptomer?

SSI har undersøgt, hvilke symptomer COVID-19-smittede havde og sammenlignet dem med personer med influenzalignende symptomer som ikke var positive for COVID-19 i sentinelovervågningen. 

”Her kan vi se, at de, der blev testet positive for COVID-19 havde markant større forekomst af feber, åndenød, muskel- og ledsmerter, træthed, udmattelse og symptomer fra mavetarmkanalen som diarre, kvalme og opkast”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI. Hun fortsætter:

”Vi kunne også se markant højere forekomst hos de COVID-19 smittede af mere specielle symptomer som tab af lugte- og/eller smagssans. Noget der også er rapporteret i både national og international litteratur.”

Til gengæld havde patienter med COVID-19 ikke højere forekomst af symptomer som løbende/stoppet næse og ondt i halsen, viser undersøgelsen.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil