Sundhedspersoner udgør mere end en femtedel af de coronavirus-smittede

Denne uges trend og fokus rapport fra Statens Serum Institut viser, at sundhedspersoner udgør 21% af de testede og 22% af alle bekræftede COVID-19 tilfælde.

Billede af syg læge  01

Hver uge offentliggør Statens Serum Institut (SSI) en epidemiologisk trend og fokus rapport. I uge 15 har vi set nærmere på udviklingen i antallet af testede og COVID-19 smittede inden for tre grupper i perioden fra uge 10-14:

  • Autoriserede sundhedspersoner op til 65 år.
  • Øvrige personer, der er blevet henvist til at blive testet.
  • Personer med milde symptomer, der er testet ved prøvetagning i hjemmet som led i sentinelovervågningen.

Fra den 12. marts (sidst i uge 11) blev der åbnet op for, at arbejdsgiverne kan henvise sundhedspersoner med kritiske funktioner til at blive testet for SARS-CoV-2. Siden da er testkapaciteten blevet øget gradvist, og mere end 10.000 sundhedspersoner er nu blevet testet.

I uge 10-14 blev der påvist 1.022 COVID-19 smittede blandt de sundhedspersoner, der blev testet. Samlet set udgør sundhedspersoner dermed 21% af alle testede. På samme måde udgør de 22% af de påvist smittede i perioden.

Blandt de testede autoriserede sundhedspersoner udgør sygeplejersker 44%, læger 21% og social- og sundhedsassistenter 21%. Ansatte i sundhedsvæsnet med sundhedsfaglig autorisation udgør omkring 60% af de testede sundhedspersoner, mens ansatte på plejehjem med sundhedsfaglig autorisation udgør omkring 17%.

”Vi kan ikke sige noget om, hvor sundhedspersonerne er blevet smittet. Det kan både være på eller udenfor arbejdet. Vi har nemlig nu for første gang kunne vise, at en betydelig del af milde luftvejsinfektioner i samfundet også skyldes COVID-19”, siger Tyra Grove Krause

Andelen er personer, der blev testet positiv henover hele perioden, er næsten på samme niveau i sentinelovervågningen (8%) , blandt sundhedspersoner (10%) og blandt øvrige personer henvist til testning (10%).

Den øgede testning af sundhedspersoner, der overvejende er kvinder, afspejles også i alders- og kønsfordelingen blandt de bekræftede COVID-19-tilfælde, hvor yngre kvinder udgør en betydelig andel. Når man derimod fokuserer på indlagte, altså de mere alvorlige tilfælde, er der en overvægt af ældre mænd.

”Det samlede antal af testede har været stigende i hele perioden, og det forventes, at antallet stiger yderligere efter, at kriterierne for henvisning til udredning og testning for COVID-19 er blevet udvidet, således at flere med milde symptomer vil blive testet”, siger Tyra Grove Krause.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil