Meget få personer smittes med hepatitis B i Danmark

Flertallet af personer anmeldt med hepatitis B var i 2016, ligesom tidligere, personer fra højendemiske lande, smittet ved fødslen i deres hjemland. Som noget nyt er mange af de smittede fra Mellemøsten.

I 2016 blev der anmeldt 14 tilfælde af akut hepatitis B. Hovedparten af de smittede var mænd af dansk herkomst, og de fleste var smittet i Danmark. De fleste var smittet seksuelt.

Antallet af anmeldte tilfælde af akut hepatitis B har været meget lavt i mange år (blå søjler i figuren). Selvom det vides, at der er en underrapportering på omkring 40 %, er der således ikke tale om en væsentlig smittespredning i Danmark.

Antal anmeldte tilfælde af akut og kronisk hepatitis B, 2000-2016

Der blev i 2016 modtaget 262 anmeldelser af kronisk hepatitis B. Langt størstedelen af tilfælde drejer sig om personer af udenlandsk herkomst, smittet ved fødslen i hjemlandet. Flertallet af anmeldelser omhandler kvinder, og af disse er 63 % fundet i den generelle screening af gravide.

Der blev ikke anmeldt nogen børn smittet ved fødslen i Danmark efter indførsel af generel screening af gravide.

Børn født af kvinder der i gravidscreeningen findes smittet med hepatitis B, skal vaccineres ved fødslen, samt når de er 1, 2 og 12 måneder gamle. I 2017 er børnevaccinationsprogrammet fortsat ændret med indførsel af Hexyon, som også beskytter mod hepatitis B. Børn født af hepatitis B-positive mødre skal derfor i 2017 have en Engerix B Pæd ved 5-ugers-børneundersøgelsen, hvorefter de følger det midlertidige børnevaccinationsprogram. Børnene skal undersøges for vaccinationseffekt 1-2 måneder efter afsluttet vaccination mod hepatitis B.

Læs mere i EPI-NYT 9/17