Omikron tager over

Statens Serum Institut vurderer, at omikron bliver den dominerende covid-19-variant i løbet af denne uge. Samtidig forventes et stigende smittetal på over 10.000 tilfælde om dagen.

Billede af omikron-sekventering 01

Statens Serum Institut (SSI) har i løbet af weekenden opdateret risikovurderingen af omikron. Det sker i lyset af den nye covid-19-variants hastige spredning i Danmark de seneste uger.

SSI vurderer, at omikron vil blive dominerende covid-19-variant i Region Hovedstaden allerede i løbet af denne uge. Samtidig forventes et stigende smittetal med over 10.000 daglige tilfælde inde for kort tid.

Det skal bemærkes at der er betydelige regionale forskelle i udviklingen. Blandt andet er der set smitte ved større begivenheder, som påvirker smittetallene. Derfor er det mere usikkert, hvornår omikron bliver dominerende i resten af landet.

”En stigende smittespredning i samfundet vil medføre en høj risiko for en afledt stigning i antallet af indlæggelser særligt blandt uvaccinerede og vaccinerede svækkede personer”, siger SSI’s administrerende direktør Henrik Ullum.

Analyser peger på, at vacciner beskytter

På baggrund af den nye risikovurdering mener Henrik Ullum, at det er blevet endnu vigtigere at få vaccineret så mange som muligt.

”Vi forventer at både 2. og især 3. stik beskytter imod alvorlige sygdomsforløb af omikron. Derudover peger nye undersøgelser fra England på, at 3. stik også giver beskyttelse imod symptomgivende infektion. Derfor er en hurtig udrulning af 3. stik helt afgørende for at dæmpe både smittespredningen og ikke specielt de alvorlige forløb i den kommende tid” siger Henrik Ullum.

Kun foreløbige beregninger

I rapporten indgår også meget foreløbige modelberegninger for den mulige udvikling i antallet af indlæggelser under forskellige forudsætninger.

”Det skal klart understreges, at modelberegningerne er foreløbige og vil undergå løbende intern og ekstern validering og tilretning. Når de fremlægges i deres nuværende form, så skyldes det udviklingens tidskritiske karakter”, siger Henrik Ullum.

Modellerne tager blandt andet ikke højde for den hurtigere udrulning af vaccination med 3. stik, der er sat i værk.

Derudover går usikkerhederne særligt på, hvorvidt omikron spreder sig hurtigt, fordi den undviger immunitet efter 2. stik, eller om den også er mere smitsom (kombinerede effekter).

Endelig er der usikkerheder omkring den præcise effekt af 3. stik, og om omikron er mindre eller ligeså alvorlig som delta.

Alle disse usikkerheder gør det vanskeligt at vurdere den kommende belastning på sundhedsvæsenet med sikkerhed.

Læs mere

Læs hele risikovurderingen her

Nuværende og estimeret vækst i Region Hovedstaden

Figur over omikron-udvikling 01

Figur 1: Nuværende og estimeret vækst af delta (blå) and Omicron (rød) i Region Hovedstaden. Cirklerne indikerer de sidste observationer inkluderet i modellen og de farvede områder angiver 95% sikkerhedsintervallerne baseret på data op til 27. nov til 6. dec. Vær opmærksom på, at der kan være store, regionale forskelle

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI