FN's internationale malariadag 2023

Det er FN’s internationale malariadag, World Malaria Day, den 25. april 2023. Dagen er en påmindelse om, at der skal gøres mere for at bekæmpe malaria, som stadig er en af verdens største globale dræbersygdomme. Og at vi har redskaberne til at gøre det.

Halvdelen af verdens befolkning, eller fire milliarder mennesker, lever hver dag i risiko for malaria, og ifølge WHO var der i 2021 på verdensplan i alt 247 millioner tilfælde af malaria og mere end 600.000 dødsfald. Langt størstedelen af disse malariatilfælde og dødsfald sker i Afrika, 80 procent af dem blandt børn under fem år. I mange afrikanske lande ligger malaria stadig højere end alle andre sygdomme i antal af smittetilfælde, hospitalsindlæggelser og dødsfald.

”Det tragiske er, at der slet ikke behøver at dø så mange mennesker af malaria i verden hvert år. Med de eksisterende redskaber, som vi har, vil verden kunne nå langt med at kontrollere den globale malariabyrde og helt eliminere malaria i mange lande”, siger malariaekspert Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut (SSI).

Han peger på, at det kræver en intensiveret indsats og finansiering:

”Det vigtigste er, at vi når ud til alle de mennesker, som hver dag lever i risiko for malaria, med de redskaber som vi allerede har, bl.a. kvalitetssikret diagnostik og effektiv medicin til behandling af malariatilfælde kombineret med uddeling af insekticid-behandlede myggenet til at forebygge malariasmitte”, siger Lasse Vestergaard.

Stigning i malaria

Efter at der perioden fra cirka 2000 til 2015 sås mere end en halvering i malariatilfælde og dødsfald i verden, takket være massive investeringer i nationale malaria kontrolprogrammer med støtte fra WHO, Den Globale Fund og mange andre organisationer, ses lige nu en stigning i malaria i mange lande, særligt i Afrika. Indsatsen imod malaria er gået i stå mange steder, dels pga. faldende international finansiering og dels pga. svækkede sundhedssystemer. Derudover har mange lande lidt under covid-19 pandemien, som på mange måder har begrænset indsatsen mod malaria.

Læs mere her: FN's internationale malariadag

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI