Polio i verden - opdatering

Polio har de seneste år været tæt på at være udryddet i hele verden, men endemålet er truet. WHO har derfor siden maj 2014 erklæret international spredning af poliovirus (både vildtype og vaccinetype) for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning (senest opretholdt og opdateret af WHO i oktober 2019).

WHO’s krisekomité har på sit seneste møde vurderet, de fremskridt mod den endelige udryddelse af polio, som var opnået i de seneste år, er tabt, og at risikoen for international spredning af poliovirus er på det højeste niveau siden den internationale krisesituation blev erklæret i 2014. I 2019 er der set en kraftig stigning i poliotilfælde forårsaget af vild poliovirus i Pakistan, og desuden udbrud af vaccinerelateret polio i en række nye lande i både Afrika og Asien.

Der er fortsat risiko for spredning af vild poliovirus (VPV) fra Afghanistan, Pakistan og Nigeria, tabel 1. Nigeria er fortsat med på denne liste, selvom der ikke er rapporteret tilfælde af vild poliovirus i hele 2017-2018 og 2019 til nu. Der er derimod påvist cirkulerende vaccinestamme-poliovirus af type 2 (cVDPV2)* i 2019, senest den 8. august. Derudover vurderer WHO, at der også er risiko for international spredning af cVDPV fra Somalia (cVDPD3) og fra Papua Ny Guinea, Myanmar og Indonesien (cVDPV1).

Tabel 1. Oversigt fra WHO med lande hvor vild poliovirus (VPV) og cirkulerende vaccinestamme-poliovirus (cVPV)* er påvist pr. 16. oktober 2019 og til sammenligning i hele 2018, samt dato for seneste sygdomsdebut med slappe lammelser

Bliv revaccineret inden rejsen

I medfør af det internationale sundhedsregulativ (IHR) er der fortsat krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i enten Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Somalia, Papua Ny Guinea, Myanmar eller Indonesien, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

I denne situation anbefaler de danske myndigheder, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.
Hvis man allerede er revaccineret inden for 12 måneder (og rejser ud af landet igen inden for denne periode) skal man medbringe sit almindelige vaccinationskort som bevis for vaccinationen. Vaccination mod polio som led i udlandsrejse skal betales af den rejsende selv.

SSI’s rejseside vil særlige forhold om poliovaccination fremgå øverst på den enkelte landeside.

Ved rejser til lande, hvor der er sket eller aktuelt vurderes at være risiko for spredning af cirkulerende poliovirus af type 2 (cVDPV2) anbefales (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i landet, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

Dette omfatter følgende lande: Angola, Benin, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Kina, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Ghana, Mozambique, Niger, og Filippinerne. 
Spredning af denne type vaccinederiveret poliovirus vurderes som alvorlig, fordi vild poliovirus af type 2 er udryddet, og denne komponent derfor blev fjernet fra de orale poliovacciner ved et koordineret skift til bivalent oral poliovaccine (type 1 og 3) i april 2016.

Ved rejser til lande, hvor VPV eller cVDPV er påvist inden for de seneste 3 år, men hvor der ikke er tegn på spredning til andre lande, eller hvor landet vurderes at være i risiko for re-introduktion af VPD eller cVDPD, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio. Dette gælder aktuelt for rejsende til Syrien, Kenya og Tchad.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil