Andelen af smittede med omikron blandt nyindlagte stiger

Data fra covid-19-indlagte viser at en stigende andel af indlæggelserne sker blandt patienter med omikron. I uge 1 var ca. 86% af alle nyindlagte smittet med omikron, hvorimod andelen med omikron blandt nyindlagte på intensiv kun var ca. 43%.

Andel omikron blandt nyindlagte

Det fremgår af data, at der blandt nyindlagte er set en stigning i andelen af smittede med omikron henover de seneste uger fra 23% i uge 50 til 86% i uge 1. Der foreligger endnu kun variantsvar for 31% af de nyindlagte i uge 2, men ud fra disse tal, er andelen af smittede med omikron i denne gruppe nu på niveau med andelen i baggrundsbefolkningen (>95%).

Man kan se på Figur 2, at andelen af nyindlagte på intensiv er faldet fra uge 51 til uge 2. Men der er samtidigt også set en stigning i andelen af omikron blandt patienter på intensiv fra 23% i uge 51 til 43% i uge 1, hvor SSI imidlertid foreløbig kun har data på variantsvar for knap 41% af de nyindlagte.

Hvad betyder det?

Opgørelsen viser altså, at de covid-relaterede indlæggelser nu ser ud til at være drevet af omikron. Samtidigt viser data, at antallet af nye intensivindlæggelser er faldet, i takt med at Omikron er blevet dominerende blandt de indlagte.

”Det er betryggende at se, at antallet af intensiv nyindlagte falder i takt med at omikron er blevet dominerende blandt alle indlagte. Det understøtter, at risikoen for indlæggelse er lavere for omikron end for delta, som flere udenlandske studier og danske data nu også tyder på.” siger Tyra Grove Krause.

Der er formentligt stadigt en mindre ”hale” af delta patienter på intensivafdelingerne, men andelen af nyindlagte med omikron er stigende.

Ligesom opgørelser viser at 1 ud af 4 indlagte kan være indlagte ”med” en SARS-CoV-2 infektion og ikke på grund af covid-19, er det sandsynligt at der også blandt de intensivt nyindlagte nu kan være patienter, der er indlagt af en anden årsag. SSI er ved af afdække om dette også kan kvalificeres fremadrettet i overvågningen.

Variantsvar

Omikron kan påvises med variantsvar på to måder; enten ved en positiv variant PCR analyse eller ved helgenomsekventering (WGS), hvor hele virus arvemateriale afdækkes. Selve laboratorieanalyserne vil for de fleste indlagte foregå på hospitalerne, men SSI udfører også nogle af analyserne på prøver modtaget fra hospitalerne. SSI samler data på analyserne igennem forskellige laboratoriesvarsystemer. Der er generelt mere forsinkelse på WGS (uger) end på variant PCR (dage).

Regionerne oplyser, at de så vidt muligt screener alle positive prøver fra alle indlagte med variant PCR og/eller WGS. Det skal bemærkes, at der vil være prøver, hvor der ikke kan laves variantbestemmelse, da der ikke er tilstrækkeligt virusmateriale i prøven, dette kan bl.a. være hvis patienten er længere henne i sygdomsforløbet. Erfaringer fra WGS på SSI er, at det ikke lykkes at lave WGS på 1 ud af 5 af prøverne. Det vil derfor aldrig være muligt at få et variantsvar for alle indlagte.

Af hensyn til overvågning af f.eks. alvorlighed af omikron, er det dog tilstrækkeligt at have variantopgørelser på et udsnit og ikke nødvendigvis på alle patienter.

Komplethed af variantsvar

Opgørelserne viser, at der er mellem 54-83% komplethed af variantsvar for nyindlagte i uge 46-51 og for intensiv indlagte mellem 74-86%, herefter falder andelen af indlagte med variantsvar. Det skyldes en kombination af forsinkelse på prøvesvar, fejl i prøvesvar, og det forhold at der ikke er foretaget variant PCR for alle prøver i samfundssporet eller sundhedssporet efter uge 51.

Figur 1. Fordeling af alle nyindlagte fordelt på indlæggelsesuge og prøveresultat af enten variant PCR og WGS.

Figur 1. Fordeling af alle nyindlagte fordelt på indlæggelsesuge og prøveresultat af enten variant PCR og WGS.

Figur 2. Fordeling af alle intensiv indlagte fordelt på indlæggelsesuge og prøveresultat af enten variant PCR og WGS.

Figur 2. Fordeling af alle intensiv indlagte fordelt på indlæggelsesuge og prøveresultat af enten variant PCR og WGS.

Tabel 1. Antal og andel nyindlagte per uge

Tabel 1. Antal og andel nyindlagte per uge

Tabel 2. Antal og andel nyindlagte på intensiv per uge

Tabel 2. Antal og andel nyindlagte på intenstiv per uge

Figur 3. Andel af ugentlige nyindlæggelser med omikron

Figur 3. Andel af ugentlige nyindlæggelser med omikron

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI