Størst smitterisiko ved nær kontakt med en covid-19-smittet

Ny undersøgelse fra Statens Serum Institut viser, hvor der var størst risiko for at blive smittet med covid-19 i november måned.

Billede af coronavirus 02

Statens Serum Institut (SSI) har lavet en undersøgelse af covid-19’s smitteveje blandt voksne. Den peger ikke overraskende på, at der er størst risiko for at få covid-19, hvis man har haft direkte kontakt med en smittet.

De fleste havde haft en sådan kontakt derhjemme, på arbejdet eller med venner og bekendte. Der sås også en risiko efter at have været i fitnesscenter.

617 personer med i undersøgelsen

I starten af december 2020 udførte SSI en såkaldt case-kontrol undersøgelse for at prøve at afdække risikofaktorer for smitte med covid-19 blandt personer mellem 18 og 65 år.

Det blev gjort ved at sammenligne, hvad smittede og raske personer havde foretaget sig op til smittetidspunktet. Målet var at få mere viden om, hvordan smitte kan forebygges og eventuelt hvilke restriktioner, der er de vigtigste.

I alt deltog 300 personer med covid-19 og 317 kontrolpersoner i undersøgelsen. De blev ringet op og spurgt om, hvad de havde foretaget sig i anden halvdel af november måned.

De fleste kender personen, de er smittet af

”Analyser af deltagernes svar viser ikke overraskende, at kontakt med en person, der har covid-19, er klart den vigtigste risikofaktor for at blive smittet med covid-19. Det ser også ud til, at de fleste havde en formodning om, hvor de var blevet smittet henne”, siger professor Steen Ethelberg fra SSI, der har været med til at lave undersøgelsen.

Analyserne viser også, at risikoen for infektion var højest hos personer, som havde haft nær kontakt med en, der havde covid-19. Og at to ud af tre personer formodentlig var smittet derhjemme, på arbejdet eller af venner og bekendte.

Beskeden risiko for samfundssmitte under de daværende restriktioner

”I november måned var en række restriktioner gældende. Vores undersøgelse tyder på, at de virkede, for vi kunne ikke måle særlig meget smitte gennem aktiviteter i samfundet. Undersøgelsen viste dog, at der var en beskeden, men øget risiko for at få covid-19, hvis man havde været i fitnesscenter.” siger Steen Ethelberg.

Der var også lidt flere smittede end raske, der havde deltaget i større, private arrangementer, religiøse handlinger, begivenheder eller arrangementer, hvor der blev sunget, samt været på bar/værtshus. Tallene var dog for små til, at der kan konkluderes noget endeligt fra et studie af denne størrelse. 

Omvendt var der ikke tegn på, at en række andre aktiviteter, såsom udendørs sport, dagligvareindkøb, brug af offentlig transport eller restaurantbesøg var forbundet med risiko for smitte med covid-19. 

”Det er vigtigt at understege, at undersøgelsen er udført sidst i november, mens en række restriktioner så som mundbind og lukning af restauranter klokken 22 var sat i værk. Så vi har ikke kunnet vurdere den generelle risiko for samfundsaktiviteterne, kun den tilbageværende risiko, mens restriktionerne var indført. Smitterisikoen vil generelt være højere, nu hvor den nye B.1.1.7 virusvariant, der er mere smitsom, er kommet frem”, siger direktør Henrik Ullum.

Læs rapporten "Undersøgelse af mulige SARS-CoV-2 smittekilder i Danmark i november måned 2020 – smitte via samfundsaktiviteter og personlig kontakt" (pdf)

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil