Smitteopsporing og tiltag tilpasses deltavarianten (B.1.617.2), som nu dominerer i Danmark

Deltavarianten (B.1.617.2), som først blev fundet i Indien, og som siden har bredt sig til resten af verden med stor kraft, dominerer nu i Danmark. Den begyndende samfundssmitte betyder, at Statens Serum Institut (SSI) anbefaler at tilpasse smitteopsporingen, bl.a. så nære kontakters nære kontakter ikke længere skal isoleres, hvis de ikke har symptomer, men stadig testes.

Deltavarianten er cirka dobbelt så smitsom som alfavarianten, og den spreder sig hastigt i hele verden. I Europa ses større udbrud og samfundssmitte, og der genindføres flere steder restriktioner. Det Europæiske center for sygdomskontrol (ECDC) forudser, at smitten vil stige hen over sommeren. Den vil især ramme uvaccinerede, herunder børn og unge når sommerferien slutter. ECDC forudsiger, at det vil medføre en stigning i hospitalsindlæggelser, også blandt fuldt vaccinerede, men at mere alvorlige sygdomsforløb reduceres af den store – og stadig stigende - andel ældre og personer i risikogrupper, som er vaccineret.

Udviklingen i Danmark

I Danmark er der aktuelt få daglige covid-19 tilfælde og et meget lavt antal indlagte patienter, men deltavarianten udgør nu mere end 2/3-dele af alle positive tilfælde, og det vurderes, den vil være altdominerende inden for kort tid. Deltavarianten har et stort smittepotentiale, og der er allerede observeret en række større udbrud, hvoraf nogle har karakter af superspreder events. Der er også begyndende tegn til samfundssmitte, hvor nye tilfælde ikke kan sammenkædes med rejser eller konkrete udbrud. Der forventes et stigende antal tilfælde den kommende tid.

SSI vurderer, vi står i et vadested

SSI vurderer, at vi står i et vadested, hvor deltavarianten går fra at være en variant, hvor vi kan forsinke samfundssmitten, til at være en altdominerende variant, med mere udbredt samfundssmitte. Den tidligere forsinkelsesstrategi ændrer derfor karakter til en strategi med smittedæmpende tiltag samtidig med, at vacciner fremskyndes mest muligt. Det er lykkedes af forsinke samfundssmitten, men den meget intensive smitteopsporing ændrer karakter, når samfundssmitten stiger.

Smittedæmpende tiltag

I en situation med mere udbredt samfundssmitte giver det ikke længere mening at isolere nære kontakters nære kontakter uden symptomer. I stedet anbefales det, ikke-vaccinerede kontakter til kontakter testes på dag 4 og 6, mens vaccinerede kontakter til kontakter kun testes på dag 4 efter deres kontakt med den nære kontakt. Af praktiske årsager vil alle nye positive tilfælde blive smitteopsporet på denne måde uanset variant, nu hvor delta er på vej til at være altdominerende.

Brug smittestop-app’en

Samtidig opfordres alle i Danmark til at benytte smittestop-app'en og huske at aktivere den igen, hvis man har slukket den, efter man blev vaccineret. Med mere udbredt samfundssmitte kan man ikke vide, om/hvor man bliver udsat for smitte, og desværre er det også muligt at blive smittet og teste positiv, selv om man er helt eller delvist vaccineret. Heldigvis tyder alt stadig på, at man meget sjældent bliver alvorlig syg, hvis man er vaccineret. Især hvis man er færdigvaccineret. Det forventes også, at man smitter mindre, hvis man er færdigvaccineret og tester positiv.

Smittespredningen i Danmark dæmpes samtidig af den accelererede udrulning af vacciner, coronapas, let adgang til testning, indrejsescreening, sæsoneffekt med mange udendørsaktiviteter, fortsat kontaktsporing og udbrudshåndtering og den store sekventeringsaktivitet. Herudover gavner den lokale nedlukningsmodel baseret på incidens, antal smittede og positivprocent. Om der bliver behov for yderligere tiltag, må tiden vise.

Målet er inden for rækkevidde

I den nuværende fase vaccineres alle dem, der kan og vil vaccineres hurtigst muligt, mens smitten dæmpes. Derved forsinkes deltavarianten, så færrest muligt ikke-vaccinerede, eller som ikke tåler vaccinen eller har effekt af den, bliver smittet. Når alle, der kan og vil, er vaccineret, hvilket nu er inden for rækkevidde, så reduceres deltavariantens muligheder for at nå de sårbare grupper.
Professor Troels Lillebæk, SSI og formand for SARS-CoV-2-variant-risikovurderingsgruppen siger: ”Ingen kan præcis forudse, hvor vi ender med delta og evt. andre nye varianter, men vi er meget bedre rustet nu, end da covid-19 ramte os første gang for cirka halvandet år siden. Det er opmuntrende, at vacciner rulles ud i hastigt tempo, og at de fortsat har effekt mod alvorlig sygdom”.

Læs mere

Opdateret fagligt notat vedr. kontaktopsporing af særlige SARS-CoV-2 varianter, 4. juli 2021 (pdf)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI