SSI-projektet 'DANMAP' fremhæves i stort videnskabeligt tidsskrift

Det britiske videnskabelige tidsskrift The Lancet sætter i denne uge fokus på One-Health og global sundhed i en stor artikelserie. Statens Serum Instituts DANMAP-projekt fremhæves med overvågning af antibiotikaresistens i Danmark som et godt eksempel på at sætte fokus på vigtigheden af en One-Health tilgang og tæt samarbejde imellem fødevare-, landbrugs- og sundhedsområdet.

Verden har altid kendt til pandemier og til, at infektioner kan spredes mellem dyr og mennesker. Men i forlængelse af Ebola-udbruddene i Vestafrika fra 2014 til 2016, spredningen af SARS i Asien og den igangværende Corona-pandemi, er der kommet fornyet opmærksomhed på vigtigheden af ”One-Health” og Statens Serum Institut (SSI).

One-Health handler om at forstå samspillet imellem dyr, miljø og mennesker og konsekvenserne for human sundhed. One Health handler også om at håndtere disse problemstillinger på tværs af politik, sektorer og fagområder. Mere end 75% af alle smitsomme sygdomme hos mennesker udspringer fra dyr.

Sygdomme med pandemisk potentiale som for eksempel de ovennævnte virus, eller fugle- og svineinfluenza, kræver fælles indsatser for at blive håndteret. Men også andre mikroorganismer, som bakterier, parasitter og svampe, kan spredes mellem miljøer og skabe betydelige sundhedsproblemer. Der er eksempelvis problemer som antibiotikaresistens (AMR) i bakterier og svampe kommet på verdenssundhedsorganisationens (WHOs) liste over tilstande, der truer verdenssundheden.

Det er derfor vigtigt at styrke hele One-Health området.

Fokus på ”DANMAP” i artikelserie i the Lancet om One-Health og global sundhed

Det britiske videnskabelige tidsskrift The Lancet sætter i denne uge fokus på samarbejde og etableringen af netværk som et bærende element til at understøtte vidensdeling og skabe langvarige, vedvarende indsatsprogrammer og resultater.

I en artikel fremhæves bl.a. DANMAP-projektet fra SSI til overvågning af antibiotikaresistens i Danmark som et godt eksempel på et program, der i mere end 25 år netop har sat fokus på vigtigheden af en One-Health tilgang og tæt samarbejde imellem fødevare-, landbrugs- og sundhedsområdet.

Én af artiklens danske medforfattere er overlæge Ute Wolff Soenksen fra AMR-sektionen på SSI, som også er ansvarlig for den årlige DANMAP-rapport.

”Vores mangeårige gode erfaringer fra DANMAP er et meget fint eksempel på anvendelsen af en One-Health tilgang i Danmark, som kan tjene andre lande som inspiration til at håndtere vigtige nationale og globale sundhedsproblemer, som fx antibiotikaresistens”, siger overlæge Ute Wolff Soenksen, SSI.

Se hele artikelserien i Lancet her:

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI