Udbredt smittestigning bekymrer

Antallet af daglige COVID-19-tilfælde har været stigende de sidste dage, og de aktuelle smittestigninger har forskellige mønstre og er også geografisk mere spredte. Siden den sidste opdatering er der nu kommet 292 flere tilfælde til. Den 8. september blev der påvist 325 på en enkelt dag, og vi skal tilbage til april for at have været på samme niveau. Udviklingen bekymrer hos SSI.

Tallene nu er dog ikke helt sammenlignelige med situationen i foråret, da der også testes langt flere nu. Der er således testet omkring 48.000 den 8. september, hvor kapaciteten var under 7.000 daglige test i starten af april. Andelen af prøver, der tester positive, er imidlertid også steget de seneste dage, så stigningen kan ikke alene tilskrives øget testaktivitet.

I alt 39 kommuner har nu en forekomst på mere end 20 tilfælde pr. 100.000. Smitten er mest udtalt i kommuner i Hovedstadsregionen herunder særligt i København og Vestegnens kommuner. Antallet af smittede ser ud til at falde i Odense, men til gengæld er der nye kommuner der lyser op i det meste af landet.

”Det er en bekymrende stigning, vi ser i disse dage. Vi har tidligere kunne vende epidemikurven med forskellige tiltag, men der skal sættes hurtigt ind, og vi skal alle hjælpe til for at kunne lykkes med det, ” siger Tyra Grove Krause, overlæge og afdelingschef på Statens Serum Institut.

Børn og unge blandt de smittede

Selvom der nu er tegn på samfundsmitte generelt, er der store geografiske forskelle i forekomsten og lidt forskellige mønstre og forklaringer på smittespredningen alt efter, hvor i landet man er.

Andelen af tilfælde blandt de unge i alderen 20-29 år falder lidt og er nu på 22% i hele landet, denne andel er højere i nogle områder fx i Odense, hvor den er 35%. Mange i denne aldersgruppe vil være tilknyttet uddannelsesinstitutioner, men det er ikke det samme som, at smitte er sket her, den kan ligeså godt finde sted i privat regi fx ved deltagelse i private sammenkomster og natteliv.

”Min opfordring til de unge er at prøve at begrænse jeres sociale netværk, så I ikke ser for mange forskellige personer. Hold jer til jeres hold eller klasse, og kun enkelte venner derudover samt jeres nærmeste familie,” lyder rådet fra Tyra Grove Krause

Meget smitte sker privat

I den seneste uge er der også set stigning i alle øvrige aldersgrupper, herunder blandt de ældre. Styrelsen for Patientsikkerheds oplever at smitte ofte er sket ved private fester.

Der har igennem længere tid været en højere forekomst af smitte i Vestegnskommunerne (Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Tåstrup). Den samlede incidens for disse kommuner er nu over 60/100.000.

I disse kommuner er aldersfordelingen lidt anderledes med relativt flere børn i aldersgruppen 7-20 år (25%) og ellers en nogenlunde jævn fordeling i spændet fra 20-60 år. Her træder det desuden frem, at en stor andel af tilfældene har anden etnisk herkomst end dansk. Det hyppigste tilhørsland er Pakistan (46%) herefter følger Danmark (30%) og Tyrkiet (8%). De resterende tilfælde er fordelt på forskellige tilhørslande.

Sundhedspersoner skal være særligt opmærksomme privat

Der er den seneste uge også set 113 tilfælde blandt sundhedspersoner.

”Sundhedspersoner skal være særligt opmærksomme på muligheden for smitte ved private sammenkomster, da det kan have store konsekvenser, hvis de bringer smitte til en arbejdsplads med udsatte personer. ” siger Tyra Grove Krause

Antallet af indlagte stiger også

Der er til morgen 44 personer indlagt med COVID-19, hvoraf 7 er på intensiv. I går var der 35 indlagte.

”Selvom hver smittestigning kan have sig egen historie, er måden, vi undgår dem på, den samme. Hold afstand, vask hænder og mindsk så vidt muligt antallet af forskellige personer, du har kontakt med. Det er bedst kun at mødes i mindre grupper med nogle udvalgte personer, som du har valgt at ses med det kommende efterår og vinter,” siger Tyra Grove Krause.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil