Sammenhæng mellem svangerskabsforgiftning og demens

Statens Serum Institut har offentliggjort et stort studie med næsten 1,2 millioner gravide kvinder. Det viser, at der er en mulig sammenhæng mellem gravide, der får svangerskabsforgiftning og senere demens.

Demens 01

At få svangerskabsforgiftning er en alvorlig sag både for mor og barn. Nu viser et nyt studie, at kvinder, der har haft svangerskabsforgiftning måske også får langt større risiko for senere at blive demente.

Det er forskere på Statens Serum Institut, der har fundet en mulig sammenhæng mellem svangerskabsforgiftning og demens. Bag studiet står statistikerne Saima Basit og Jan Wohlfahrt samt seniorforsker Heather Boyd fra SSI’s afdeling for Epidemiologisk Forskning. Deres resultater er netop blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift British Medical Journal.

Har kigget på næsten 1,2 millioner kvinder

Det nye studie omfatter et meget stort antal gravide kvinder. I alt har forskerne set på data fra alle kvinder fra 1978-2015, der har gennemført mindst én graviditet forbi uge 20. Det drejer sig om 1.178.005 kvinder.

Man har før set på og fundet bevis for, at der var en sammenhæng mellem kvinders graviditetshistorie og senere kognitive vanskeligheder. På samme måde er der i Sverige blevet gennemført studier om sammenhængen mellem svangerskabsforgiftning og Alzheimers. De viste dog ikke viste nogen afgørende forbindelse.

SSI har taget data fra det Medicinske Fødselsregister og holdt dem op imod data fra Landspatientregistret. Og tendensen er klar:

”Ud af de næsten 1,2 millioner kvinder havde 58.410 haft svangerskabsforgiftning. Og af dem havde 113 senere udviklet demens. Hvis man sammenligner de tal med tal for gravide kvinder, der ikke har haft svangerskabsforgiftning, så viser de, at svangerskabsforgiftning forøger risikoen for at få demens med op til fire gange”, siger Heather Boyd om de nye tal.

Brug for yderligere studier

Hun understreger dog, at der er tale om et førstegangsstudie. Det skal derfor først bekræftes af andre lignende studier, lige som der er brug for at forske i de bagvedliggende mekanismer.- Der er tale om tal fra en meget stor kohorte af kvinder, og vi har vist en signifikant og biologisk plausibel sammenhæng. Derfor er resultatet interessant.

- Men selv om vi har taget højde for nogle af de andre faktorer, der kunne påvirke tallene – for eksempel slagtilfælde eller hjerte- og karsygdomme – kan der være andre ting, som kan have haft indflydelse på tallene, siger Heather Boyd og fortsætter:

- Måske er der en faktor, vi endnu ikke kender, som både giver disse kvinder svangerskabsforgiftning og fører til demens. Det er det, vi nu skal kigge på.

- Samtidig bør man overveje, hvordan man kan sikre, at de kvinder, der har haft svangerskabsforgiftning, får minimeret de tilstande, vi allerede ved, kan føre til demens – for eksempel forhøjet blodtryk og fedme, siger Heather Boyd.

I alt skønner man, at 5-8 procent af alle danskere rammes af en eller anden form for demens.

Forskningsnyhed Demens 01

Seniorforsker Heather Boyd fortæller om forskningsprojektet