Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi fejrer 50 års jubilæum

Mikrobiologien i Danmark startede på Statens Serum Institut, og de tætte bånd mellem SSI og DSKM er fortsat gennem årene.

Mikrobiologi 02

Mandag den 3. juni er en helt særlig dag for mikrobiologien i Danmark. Den dag har Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) nemlig 50-års jubilæum. Det fejres dels med udgivelsen af en jubilæumsbog om DSKMs historie, dels med en reception på Syddansk Universitet (SDU) i Odense.

DSKM blev stiftet på et møde den 3. juni 1969 på Statens Serum Institut (SSI). At det netop var SSI, der var vært for mødet, var ingen tilfældighed.

”På det tidspunkt foregik al diagnostik i Danmark hos SSI, så det var helt naturligt personer fra SSI, der startede selskabet”, siger afdelingslæge Didi Bang fra SSI, som også er med i DSKMs bestyrelse.

Underafdelinger af SSI

Interessen for mikrobiologi tog for alvor fart i Danmark under en influenzaepidemi i Danmark i slutningen af 50’erne. Her blev der diagnosticeret et humant tilfælde af pneumokok lungebetændelse ved mikroskopi af et luftvejssekret fra patienten, som derefter fik den relevante behandling.

”Det førte til, at man i 1959 oprettede den første mikrobiologiske service uden for SSI på Blegdamshospitalet i København. Siden kom der flere regionale afdelinger til på alle større hospitaler rundt om i landet. De fungerede som underafdelinger af SSI, indtil de blev lagt ind under amterne i 1986”, siger Didi Bang, og fortsætter:

”På den måde har der altid været tætte bånd mellem SSI og de mikrobiologiske afdelinger. I dag fungerer vi fortsat som referencelaboratorium for afdelinger rundt om i hele landet.”

Er med til at skabe et højt fagligt niveau

I takt med den stigende interesse for mikrobiologi, steg interessen også for at etablere et videnskabeligt selskab inden for området. I 1966 godkendte Sundhedsstyrelsen klinisk mikrobiologi som speciale, og tre år senere blev DSKM så etableret.

DSKM har følgende roller:

  • Er det specialebærende videnskabelige selskab i Danmark for klinisk
    mikrobiologi.
  • Har til formål at fremme udviklingen inden for human, klinisk mikrobiologi.
  • Rådgiver Sundhedsstyrelsen om klinisk mikrobiologi.
  • Er høringspart ved spørgsmål af relevans for faget.
  • Planlægger speciallægeuddannelsen for læger i klinisk mikrobiologi.

”På den måde er DSKM med til at opretholde et højt fagligt niveau inden for mikrobiologien i Danmark. Både på afdelingerne, på uddannelsen og i forhold til sundhedsmyndighederne. Og selskabet er løbende med til at skabe og kommunikere ny viden inden for området”, slutter Didi Bang.