Screening af gravide var også en succes i 2019

SSI’s tal viser, at langt de fleste gravide kvinder stadig vælger at tage imod tilbuddet om at blive screenet for hiv, syfilis og hepatitis B. Det gør det muligt at forhindre stort set alle tilfælde af mor-barn-smitte med de tre sygdomme.

Statens Serum Institut (SSI) har netop udsendt tal for 2019 for screening af gravide for hiv, syfilis og hepatitis B.

De viser, at der sidste år blev fundet 174 kvinder med hepatitis B, 35 kvinder med hiv og 11 kvinder med konfirmeret syfilis.

Stopper stort set al mor-barn-smitte

Der blev i alt udført 67.994 blodtypeanalyser blandt gravide kvinder. Det er knap 8% flere end året før. Af disse blev 67.975 (99,9%) undersøgt for hepatitis B-virus (HBV), 67.824 (99,7%) for hiv og 67.800 (99,7 %) for syfilis.

Susan Cowan, som er afsnitsleder på SSI, glæder sig over tallene.

”De viser, at langt de fleste gravide kvinder vælger at tage imod tilbuddet om at blive screenet. På den måde bliver det muligt at forhindre stort set alle tilfælde af mor-barn-smitte med de tre sygdomme”, siger hun og tilføjer:

”Gravide, der ikke var klar over, at de var smittet, får mulighed for at blive undersøgt på en specialafdeling og behandlet.”

Mange falsk positive syfilis-prøver

En stor del af de positive screeningsprøver viser sig at være falsk positive, derfor skal en screeningspositiv prøve bekræftes/afkræftes med en ny test.

Blandt de 67.800 gravide kvinder, der blev screenet for syfilis i 2019, fandt man 101 positive i første omgang. Senere blev der foretaget konfirmatoriske tests på 98 af disse kvinder. Heraf var 87 falsk positive eller havde antistoffer i kroppen, fordi de tidligere har haft syfilis. Kun hos 11 kunne man påvise aktuel syfilis.

”Derfor er det også vigtigt, at de gravide kvinder får at vide til screeningen, at de fleste positive tests er falsk positive”, siger Susan Cowan.

Fakta om screeningstallene fra 2019

 • 4 af de 35 hiv-positive kvinder var ikke diagnosticeret tidligere.
   
 • Over halvdelen af kvinderne med syfilis var født i Danmark. Det viser, at syfilis ikke kun findes blandt mænd, der har sex med mænd, eller personer fra lande med høj forekomst af syfilis.
   
 • Egen læge skal være opmærksom på, at positive svar ikke overses.
   
 • Egen læge skal sørge for undersøgelse af vaccinationseffekt hos børn født af HBV-bærermødre.
   
 • Alle gravide med hepatitis B, syfilis eller hiv skal henvises til en specialafdeling.
   
 • Jordemødre og andet sundhedspersonale, der vaccinerer nyfødte af HBV-bærermødre mod hepatitis B, skal registrere dette i Det Danske Vaccinationsregister.
   
 • Hiv-positive kvinder, der er velbehandlede, smitter ikke deres børn med hiv under graviditet og fødsel.
   
 • Egen læge kan vælge at teste flere gange for hiv og syfilis i graviditeten.
   
 • Der kan tilbydes hiv-test af partnere fra højendemiske lande – også selvom den gravide findes negativ.

Læs mere

Se EPI-NYT 21-22/2020 og gravidscreening 2019

Susan Cowan

Kontakt

Susan Cowan, Sektionsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Blod- og Seksuelt overførte infektioner
T. 32683444 @. sco@ssi.dk Se profil