TBE påvist på Sjælland

Den flåt-overførte sygdom TBE (Tick-Borne Encephalitis, også kendt som centraleuropæisk hjernebetændelse) er også i år konstateret uden for Bornholm. Denne gang i Nordsjælland.

Flåt der har bidt sig fast i huden


TBE-sygdommen er netop påvist hos en 59-årig mand smittet lokalt af flåter i Vinderød/Halsnæs i Nordsjælland. Det er usædvanligt at TBE konstateres uden for Bornholm, men der findes fortilfælde. Sidste år (2018) blev to personer henholdsvis på Fyn på Fåborgegnen og et ikke nærmere bestemt sted i Jylland smittet med den relativt sjældne og farlige TBE-virus fra skovflåter.

Vaccinationsanbefalinger er uændrede

Gennem over 50 år har Bornholm været det eneste kendte risikoområde for TBE i Danmark. Derfor er der kun nationale vaccinationsanbefalinger for Bornholm og kun for folk, der færdes jævnligt i skov og krat uden for stier, hvor der findes TBE-virus i flåterne. Da TBE fortsat er en yderst sjælden sygdom, opretholdes de nuværende vaccinationsanbefalinger for TBE, der kun gælder for TBE på Bornholm.

Antallet af TBE-tilfælde er fortsat lavt, men fordelt på flere landsdele

TBE-virus forekommer mere udbredt og spreder sig i disse år fx i Sverige, de baltiske lande og de centraleuropæiske skove, og i Danmark på Bornholm. Gennem over 50 år har Bornholm været det eneste kendte risikoområde med en jævn forekomst af TBE i Danmark.

I 2008-2009 blev der imidlertid fundet TBE hos to personer, der var blevet smittet af et nyopstået smitteområde i Tokkekøb Hegn i Nordsjælland, men i den særligt varme og tidlige og lange sommer i 2018 var der to personer, der blev diagnosticeret med TBE-tilfælde uden for Bornholm, henholdsvis et tilfælde på Fyn ved Fåborg og et i Jylland (ud over to personer, der blev smittet på Bornholm).

I 2018 var der ligeledes mange flere flåtoverførte infektioner i det meste af Europa, og i Danmark kunne blodprøver fra hjorte tyde på en øget forekomst eller udbredelse af TBE, uden at man kunne sige hvor. I 2019 er der foreløbig ikke diagnosticeret mere end et TBE-tilfælde, som dog var hos en person smittet i et nyt område af Nordsjælland nemlig ved Vinderød i Halsnæs cirka 40 km nordvest for Tokkekøb Hegn.

TBE er ikke spredt ud over hele landet

I modsætning til borreliabakterien, som findes hos flåter i hele landet, er TBE begrænset til få ”pletter” på landkortet evt. kun et mindre engområde eller en græsplæne. Når nye ”TBE-virus-pletter” opstår, kan der gå noget tid før de opdages. Oftest opdages en ny ”plet” kun fordi der diagnosticeres et tilfælde af TBE hos et menneske som har gået igennem det område. Trækfugle og hjorte menes at henholdsvis transportere TBE-smittede flåter over større afstande og at sprede TBE-smittede flåter mere lokalt.

Skal man vaccineres, hvis man færdes jævnligt i skov og krat uden for Bornholm?

Der findes en TBE-virusvaccine til børn og voksne, som man selv skal betale for.

Risikoen for TBE er størst hos personer, som færdes meget i naturen i områder, hvor der findes skovflåter, som er smittede med TBE. Infektionen kan forebygges med vaccination. I Danmark anbefales personer med bopæl eller længerevarende ophold på Bornholm, og som jævnligt færdes uden for stier i skov og krat, at overveje vaccination mod TBE. Hvis der er tale om særlig stor smitterisiko, fx skovarbejde eller jægere, kan vaccination også overvejes. Der er kun ringe risiko for turister med kortere ophold på øen, som derfor ikke generelt anbefales TBE-vaccine. De to tilfælde af TBE på henholdsvis Fyn og Jylland i 2018 samt det nye tilfælde i Nordsjælland har ikke givet anledning til ændringer i anbefalingerne.

Alle borgere kan - i samråd med deres læge - vælge at blive vaccineret mod TBE.

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut følger situationen, og lægerne opfordres til at være mere opmærksomme på diagnosen TBE, også selvom folk ikke har været i udlandet eller på Bornholm.

Læs mere om TBE

Fakta om TBE

 • Smitte med TBE sker, hvis man bliver bidt af inficerede skovflåter. 
   
 • Ikke alle flåter i en geografisk ”TBE-virus-plet” indeholder TBE-virus. 
   
 • Den europæiske variant af TBE, som findes i Danmark, har typisk et to-faset forløb: Efter en inkubationstid på cirka en uge opstår der hos en fjerdedel af de virussmittede feber og influenzalignende symptomer (”sommerinfluenza”) i cirka en uge. Efter et symptomfrit interval på cirka en uge udvikler en ud af tre med sommerinfluenza også symptomerne på hjernebetændelse (TBE). 
   
 • Diagnosen stilles på Statens Serum Institut oftest serologisk med påvisning af IgM straks-antistoffer i en blodprøve. TBE-virus kan påvises i flåter med gen-tests. 
   
 • Omkring 1/3 af dem der må hospitalsindlægges med TBE-hjernebetændelse kan forvente at få længerevarende mentale eller neurologiske følger af varierende sværhedsgrad, og børn kan få mindre oplagte indlæringsvanskeligheder. 
   
 • TBE-virus overføres fra flåternes spytkirtler inden for få minutter ved bid, så man bør fjerne flåten så hurtigt som muligt. Typiske virusværter er mus, ræve og hjorte. Skov- eller engområder med tæt undervegetation og krat indebærer den største risiko for flåtsmitte. 
   
 • Det er vigtigt under alle omstændigheder at undersøge kroppen hyppigt for flåter og fjerne flåter på kroppen så hurtigt som muligt fx med en flåtpincet eller bare med neglene. 
   
 • TBE ses især hos personer, som færdes jævnligt i naturen uden for stier, og mere sjældent blandt personer, der blot lejlighedsvis bruger naturen i TBE-endemiske områder. 
   
 • TBE kan forebygges med TBE-vaccination (som først er to stik med ca. en måneds interval) og en booster inden næste flåtsæson. Beskyttelsen kan yderligere boostes hver 3-5 år. 
   
 • Støvler, lange bukser og lange ærmer samt nogle myggesprays kan hjælpe til at hindre flåtbid. 
   
 • Højsæsonen for flåter er maj til oktober.
Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil