Revideret National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) er udkommet

Revideret NIR for genbehandling af fleksible endoskoper ligger nu til fri download!

Den er 6. udgave af NIR for genbehandling af fleksible endoskoper, udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut, er udkommet.

Forside NIR Endoskoper

Denne NIR henvender sig til sundhedsfagligt personale på hospitaler og klinikker, der anvender fleksible endoskoper. NIR henvender sig desuden til de lokale infektionshygiejniske enheder og øvrige infektionshygiejniske eksperter.

Det overordnede formål med NIR er at begrænse smitterisikoen for patienter og personale. Genbehandlingen af dette komplicerede udstyr gennemgås trin for trin.

Nyt i forhold til 5. udgave

  • Ændring i mulig opbevaringstid for nogle endoskoptyper inden anvendelse
  • Understregning af vigtigheden af manuel lækagetest som supplement til den maskinelle lækagetest
  • Fokus på vigtigheden af tørring
  • Fokus på eventuelle problematikker ved genbehandling af duodenoskoper
  • Kontrolprøver tages fra alle kanaler (generelt) og duodenoskop-vippe
  • Kontrolprøver fra endoskopvaskemaskiner, der ikke anvender termisk selvdesinfektion dagligt.

Desuden har vi forsøgt at gøre retningslinjen mere læsevenlig.

NIR for genbehandling af fleksible endoskoper ligger til fri download, er frit tilgængelig og direkte anvendelig for alle interesserede.

God fornøjelse! 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00