Pest på Madagaskar

Den 6. december 2016 blev WHO af Sundhedsministeriet i Madagaskar orienteret om et muligt udbrud af pest i Befotaka-distriktet i den sydøstlige del af landet.

Der har ikke væres rapporteret tilfælde af pest i dette område siden 1950, og distriktet er uden for det område i Madagaskar, hvor pest er endemisk, dvs. forekommer på et vist og regelmæssigt niveau.

Pr. 27. december 2016 er der rapporteret om 62 tilfælde (6 bekræftede, 5 sandsynlige og 51 formodede), herunder 26 dødsfald (dødelighed på 42 %), fra to distrikter i to tilstødende regioner af landet.

I alt 28 tilfælde, heraf 10 dødsfald, er blevet rapporteret fra Befotaka-distriktet i Atsimo-Atsinanana-regionen, og 34 tilfælde, herunder 16 dødsfald, er blevet rapporteret fra Iakora-distriktet i Lhorombe-regionen.

Af 11 undersøgte prøver er 6 laboratoriebekræftet. Ud af de rapporterede tilfælde er fem klassificeret som lungepest og resten som byldepest.

Retrospektive undersøgelser i de to distrikter har vist, at udbruddet muligvis er begyndte i midten af august 2016. Undersøgelse af de omkringliggende landsbyer pågår.

Det berørte område er beliggende i et meget fjerntliggende og utilgængeligt område, som desuden er yderst usikkert (klassificeret som røde zone på grund af lokale bander).

WHO m.fl. er behjælpelig med epidemiologisk undersøgelse og anden indsats for at bekæmpe udbruddet.

På baggrund af de tilgængelige oplysninger vurderer WHO, at risikoen for international spredning er lille, især da det er et meget fjerntliggende område, og udbruddet udgør derfor ikke en risiko for rejsende til Madagaskar.