Virusekspert fra SSI første dansker på WHO-træningslejr i udbrudsbekæmpelse

WHO's særlige udbrudsnetværk GOARN (Global Outbreak and Response Network) arbejder for at udvide feltet af eksperter, der kan rykke ud, hvis - eller når - et sygdomsudbrud som fx ebolaudbruddet i Vestafrika rammer igen. Det sker bl.a. med en intensiv uddannelse i udbrudshåndtering, hvor SSI-ekspert Thea Kølsen Fischer som den første dansker har deltaget.

Deltagere i GOARN-uddannelse i udbrudshåndtering. Privat foto.Hvordan håndterer man et sygdomsudbrud med en ukendt smitsom sygdom, som pludselig slår masser af mennesker ihjel? Hvordan arbejder man i et kaos af dødssyge patienter, fortvivlede pårørende, opløste sundhedssystemer, påtrængende journalister, risikable lokale skikke, og traditionelle medicinmænd, og, mens man forsøger at finde ud af, hvilken virus, bakterie, parasit eller andet, der er skyld i sygdommen - og ikke mindst sørger for at undgå selv at blive smittet?

”Vi befandt os på et geografisk isoleret område uden for Lissabon og arbejdede i teams, som konstant blev bombarderet med krav udefra som fx umulige deadlines, nye meldinger om spredning af epidemien, flere dødsfald osv. Samtidig var der pres indefra så som manglende søvn, forskellige individers stresstærskler og truende konflikter. Forholdene i træningsscenariet var meget realistiske i forhold til en reel udbrudssituation, og den løbende sparring muliggjorde en fantastisk læringssituation, hvor jeg oplevede at få afprøvet ledelse under et kolossalt og støt stigende pres og samtidigt forsøge at holde hovedet koldt og øjet på bolden”
Thea Kølsen Fischer 

Hun er professor i global sundhed og smitsomme sygdomme og til dagligt leder af den nationale overvågning af virus på Statens Serum Institut. Hun har tidligere været udsendt for CDC som led i en 2-årig amerikansk specialisttræning i udbrudshåndtering til bl.a. Jamaica for at opklare et udbrud med tusindvis af børn, syge med diarré samt et udbrud med blødningsvirus i Angola, der viste sig at skyldes den meget alvorlige Marburgvirus.

Specialister kan rykke ud med kort varsel

Med deltagelsen i det seneste WHO-GOARN kursus, er Thea Kølsen Fischer blevet grundigt forberedt til at rykke ud med kort varsel, når der er brug for hende i forbindelse med nye sygdomsudbrud.

”Ebola-epidemien i Vestafrika i 2014-15 viste med al tydelighed et stort behov for at have et korps af specialister verden over, der er trænede i håndtering af større sygdomsepidemier, og som kan rykke ud med kort varsel. Tidsfaktoren er ofte altafgørende i forbindelse med større epidemiske trusler, og det er utroligt vigtigt, at man hurtigt kan få et overblik og sikre nødvendige foranstaltninger, for at hindre yderligere smittespredning og redde liv. WHO’s mål med træningen er at få et korps af specialister med forskellig relevant baggrund verden over, der er grundigt forberedt efter samme skabelon, og som hurtigt kan aktiveres og rykke ud når alarmen går”
Thea Kølsen Fischer 

Også andre ansatte på SSI har deltaget i håndteringen af alvorlige sygdomsudbrud i udviklingslande. Således deltog et par af instituttets ansatte i bekæmpelsen af Ebolaudbruddet i Vestafrika i 2014/2015.

”Når SSI-medarbejdere på den måde rejser ud og hjælper medborgere i andre lande, er de jo også med til at beskytte Danmark ved at bekæmpe epidemier i de lande, som de opstår i. Dermed formindskes risiko for, at disse epidemier spredes. Næsten alle WHO lande har tiltrådt det internationale sundhedsregulativ IHR 2005, og i det er der en forpligtelse til tidlig erkendelse af sygdomsudbrud og respons herpå. For at leve op til disse forpligtelser er det vigtigt, at styrke udbrudshåndtering både lokalt og globalt. GOARN er et vigtigt redskab hertil”