Opgørelse over blodforgiftning med MRSA 2. kvartal 2021

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA tilfælde samt af frivillig indberetninger af Staphylococcus aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger bliver holdt sammen med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret samt typebestemmelserne, der er blevet foretaget på Statens Serum Institut.

Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende, og der kan derfor forekomme justeringer.

I andet kvartal af 2021 blev der konstateret tretten nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Tre af tilfældene skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der var et dødsfald blandt tilfældene.

MRSA tilfælde og dødsfald 2021

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-juni 2021 (foreløbige tal)

  MRSA (total)  Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smittet med MRSA 1288 516
Blodforgiftning 27 5
Dødsfald (inden 30 dage) 4 0

 

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-juni 2021 (foreløbige tal)

MRSA type Antal dødsfald
t005/CC22 1
t1379/CC101 1
t14200/CC45 1
t19705/ukendt 1

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil