Udbredelsen af COVID-19 stiger i Danmark og er lige nu på niveau med midten af april måned

Nye tal fra COVID-19-modelleringsgruppen estimerer, at vækstraten i de næste to uger er stigende i Region Hovedstaden, Sjælland, Syd og Nord.

Antallet af nye smittede personer med COVID-19 per dag (incidensen) har generelt vist en betydeligt stigende tendens i de sidste måneder. Når man skal vurdere den aktuelle udbredelse i forhold til smitteintensiteten i foråret er det dog vigtigt at sammenholde med testkapaciteten for COVID-19 som er løbende udbygget i Danmark. Testintensiteten toppede i september måned, hvor der blev testet omkring 50.000 personer på hverdage. I de seneste uger, er antal daglige test faldet betragteligt til omkring 35-40.000 daglige test. Disse udsving i test gør at det er nødvendigt at justere for testintensiteten når man skal vurdere tilvæksten i COVID-19-tilfælde.

COVID-19-modelleringsgruppen, som Statens Serum Institut (SSI) står i spidsen for, har netop udgivet en rapport, om hvordan antallet af COVID-19-smittede per dag (incidensen) afhænger af testintensiteten.

Antallet af tests betyder noget

For at kunne vurdere, hvad det øgede antal tests betyder for, hvor mange positive COVID-19-tilfælde man finder, har ekspertgruppen sammenlignet de totale tal med tal fra en såkaldt referencegruppe, som påvirkes mindre af ændringer i testintensiteten.

Denne gruppe består af personer, der bliver indlagt på hospitalet, af andre grunde end COVID-19. De er siden juni måned, rutinemæssigt blevet screenet for SARS-CoV2 i forbindelse med indlæggelse.

”Vi kan se at antallet af test har en betydning. COVID-19-incidensen påvirkes af den kraftige udbygning af testkapaciteten, der er sket ikke mindst i september. Men samtidig kan vi se, at incidensen i referencegruppen følger incidensen i befolkningen, hvilket peger i retning mod en stigning i smitten, der ikke relaterer sig til stigningen i testintensiteten”, siger Kåre Mølbak fra SSI.

Epidemien er på niveau med ultimo april

Gruppen har også med den nye metode anslået, hvor udbredt COVID-19 er i Danmark lige nu, når man tager højde for, at der testes langt flere.

”Vi anslår, at COVID-19 lige nu er lige så udbredt, som det var i midten af april”, siger Kåre Mølbak og fortsætter:
”Samtidig har vi regnet et kontakttal ud, der også er justeret i forhold til testintensiteten. Det ligger aktuelt på 1,24 og er altså steget inden for en kort periode”.

Vækstraten stiger i det meste af Danmark

Modelgruppen har endvidere set på den forventede udvikling for de næste to uger hvor der er taget højde for den forventede testintensitet på regionalt plan.

”Vi kan se, at vækstraten stiger i fire af fem regioner i de kommende 14 dage, hvis udviklingen fortsætter.”

”Der er altid en række usikkerheder når man ved hjælp af matematisk modellering prøver at forudsige udviklingen af epidemien, men prognoserne kan være en støtte i forhold til regionernes planlægning”, slutter Kåre Mølbak.

Kåre Mølbak

Kontakt

Kåre Mølbak, Professor, Ekspert, Direktionen / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32683157 @. krm@ssi.dk Se profil