Kun få covid-19-ramte børn har været indlagt

Selv om mange 0-15-årige har været smittet med covid-19 de seneste måneder, er kun 0,4% af dem endt på hospitalet. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

Billede af sygt barn 01

De seneste to måneder har et stort antal børn under 15 år været smittet med covid-19, og på Statens Serum Instituts' regionale dashboard har man kunne følge udviklingen i antallet af nyindlagte per aldersgruppe.

Her har de 0-2-årige, sammen med de 80+ årige, skilt sig ud med høje indlæggelsestal. Det ser dog ud til, at udviklingen i indlæggelser blandt 0-2-årige skyldes, at der har været mange smittede i denne gruppe. Og overordnet er der en meget lille del af de smittede, der er endt på hospitalet. Det viser en ny opgørelse fra SSI.

Læs hele SSI’s opgørelse her.

2.025 børn har været indlagt

SSI har analyseret perioden fra den 15. december 2021 til den 15. februar 2022. I løbet af disse to måneder fik 46% af de 0-15-årige påvist coronavirus ved en PCR-test.

I takt med at flere og flere børn er blevet smittet, er antallet af covid-19-ramte børn, der er blevet indlagt, også vokset.

”I alt har 2.025 børn fra 0-15 år været indlagt. Det svarer til 0,4% af alle de smittede børn i perioden”, siger epidemiolog Laura Espenhain fra SSI.

Store forskelle

De 0,4% dækker dog over stor variation i de forskellige aldersklasser af børn.

Den højeste andel af indlagte i forhold til antallet af smittede ses hos de yngste børn i alderen 0-6 måneder. Her blev 21% af de covid-19-smittede børn indlagt.

”Her skal man dog tænke på, at der er tale om en forholdsvis lille gruppe, hvor der kun har været påvist 2.011 smittede i perioden. Og at der er større tilbøjelighed til, at man indlægger meget små børn til observation, fordi man ønsker at være på den sikre side”, siger Laura Espenhain.

Kun halvdelen indlagt på grund af covid-19

En stor del af de covid-19-smittede børn, der blev indlagt, blev slet ikke indlagt på grund af covid-19, men af andre årsager.

Ifølge SSI’s tal, skyldtes 50% af indlæggelserne covid-19. Det vil sige, at hos de børn under 15 år, der testede positive for SARS-CoV-2, var 50% syge med covid-19. Dertil kommer, at børnene blev udskrevet indenfor 12 timer i 40% af indlæggelserne.

Siden den 15. december har i alt 85 børn i alderen 0-15 år modtaget intensiv behandling. Kun en håndfuld af dem har dog reelt været indlagt på en intensiv afdeling. Derudover er der kun registreret ét dødsfald, som vurderes at skyldes andre årsager end covid-19.

”Indtil nu er der således ikke noget, der tyder på, at omikron-varianten fører til mere alvorlig sygdom hos børn, end de tidligere covid-19-varianter gjorde”, siger Laura Espenhain.

88 fik sjælden komplikation

Sammen med det nationale forskningssamarbejde i covid-19 hos børn udgående fra Rigshospitalet har SSI også undersøgt, hvor mange af de covid-19-ramte børn, der fik den sjældne, men potentielt alvorlige komplikation, der kaldes MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrom In Children).

MIS-C opstår normalt 2-6 uger efter en covid-19-infektion. Der er tale om en betændelsestilstand, hvor immunsystemet reagerer voldsomt, og flere organer påvirkes. Det er en alvorlig tilstand, der ofte kræver, at barnet indlægges på intensivafdeling.

I løbet af hele covid-19-epidemien har der været registeret 88 tilfælde, hvor 1-17-årige er blevet ramt af den sjældne komplikation.

Fra den 1. marts 2020 til den 21. februar 2021 var hyppigheden af MIS-C i omegnen af ét MIS-C tilfælde for hver 1.700 uvaccinerede covid-19-smittede børn. Men fra den 15. december 2021 til den 4. januar 2022, hvor omikron har været dominerende, har man indtil videre kun fundet omkring ét MIS-C-tilfælde for hver 5.400 uvaccinerede covid-19-smittede børn.

”Det tyder på, at der opstod flere MIS-C-tilfælde hos børn med de tidligere covid-19-varianter end med omikron-varianten. Men det er fortsat for tidligt at vurdere risikoen endeligt”, siger Laura Espenhain.

Læs mere
Læs hele SSI’s opgørelse her.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI