Presserum

Velkommen til presserummet på ssi.dk. Her kan journalister finde nyheder, fakta, fotos og indgange til nogle af de værktøjer, der kan være brugbare til research og grafik.

Mand bliver interviewet af pressen

Presserummet og de oplysninger, der her findes om kontaktpersoner, er rettet mod pressen. Studerende, skoleelever, patienter og andre interesserede kan i stedet finde en lang række informationer her på www.ssi.dk. SSI kan ikke rådgive privatpersoner eller virksomheder om medicinske/lægelige spørgsmål. Har du den type spørgsmål, vil vi bede dig kontakte egen læge.

Under coronaudbruddet

Statens Serum Institut modtager i øjeblikket rigtig mange pressehenvendelser på e-mail og telefon vedrørende COVID-19 (ny coronavirus). Vores fagfolk arbejder på højtryk for at bremse coronasmitten, så vi beder alle respektere, at der kan forventes længere svartider.

Alle henvendelser fra journalister skal gå gennem vores pressemail presse@ssi.dk eller pressetelefonen: 2260 1123. Hvis du ikke kommer igennem første gang på pressetelefonen så prøv igen lidt senere - eller endnu bedre skriv til pressemailen.

Henvendelser på pressetelefonen bliver besvaret mandag - torsdag 9.00-16.00 og fredag 9.00-15.30. Nummeret kan kun anvendes til telefonopkald - ikke til sms.

Pressemailen besvares på hverdage i tidsrummet 8.00-16.00. Vi kan ikke garantere svar på henvendelser samme dag. 

Publicering af overvågningsdata

På Statens Serum Institut er vi ansvarlige for overvågningsdata og offentliggør disse i aggregeret form i tabeller og figurer, så alle kan følge med i udviklingen af COVID-19. Derudover opgør vi data til myndighedsbrug ud fra bestillinger fra andre myndigheder.

Vi har ikke mulighed for at servicere privatpersoner eller pressen med specifikke dataudtræk, men arbejder ud fra et princip om at data skal være tilgængelige for alle. Derfor forsøger vi - så vidt det giver mening i et overvågningsperspektiv - at imødekomme efterspørgslen på data, ved at offentliggøre dem på vores hjemmeside.

Al information om overvågningen af COVID-19 er samlet på denne side: Overvågning af COVID-19. Overvågningen omfatter bl.a. antal smittede, indlagte og døde samt opgørelser over testaktiviteten i Danmark. Alle data, herunder antal smittede opgjort på kommuneniveau, kan downloades som en zip-csv-fil. På siden præsenteres der bl.a. også internationale data. Tallene opdateres på hverdage klokken 14.00. Der offentliggøres ikke længere daglige COVID-19 tal i weekenden.

Derudover offentliggøres en række figurer og tabeller på overvågningssiden kun én gang om ugen på tirsdage klokken 14.00. Det gælder blandt andet kontakttallet og tallene for regioner og kommuner.
Endelig kan du finde information om, hvilke lande, der på nuværende tidspunkt overholder kriterierne vedr. COVID-19-smitte og dermed som udgangspunkt kategoriseres som ”åbne”. Disse kort opdateres hver torsdag klokken 16.00.

Modelberegninger ifm. genåbningen af Danmark

På Statens Serum Institut er vi sammen med en ekspertgruppe ansvarlige for at udarbejde modelberegninger for genåbningen af Danmark. Gruppens beregninger offentliggøres løbende og kan ses her.
Michael Gjølbye Madsen

Kontakt

Michael Gjølbye Madsen, Pressekonsulent, Direktionssekretariatet / Kommunikation
T. 32688173 @. migm@ssi.dk Se profil