Svin som kilde til livstruende MRSA-infektioner

Forskere fra Statens Serum Institut har gennemgået alle 17 tilfælde af blodforgiftning med husdyr-MRSA, der har været i Danmark siden første tilfælde i 2010. For 16 af de 17 bakterier fra patienter med blodforgiftninger var der tale om de samme typer, som findes i danske svin. Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Clinical Infectious Diseases.

Husdyr-MRSA eller MRSA CC398 er en type antibiotikaresistente stafylokokker, der smitter fra husdyr til mennesker. I Danmark er det især svin, der er positive, og de fleste tilfælde ses hos landmænd, der er i kontakt med MRSA-positive svin.

I 2010 sås for første gang et tilfælde af blodforgiftning med husdyr-MRSA. I løbet af de næste 5 år sås endnu 16 tilfælde, hvoraf 6 døde indenfor 30 dage. Antallet af blodforgiftninger med husdyr-MRSA var højest i 2014, hvor der var i alt 7 tilfælde ud af de i alt 44 blodforgiftninger med MRSA.

Disse tilfælde af blodforgiftninger med husdyr-MRSA og efterfølgende dødsfald var specielle, da husdyr-MRSA normalt kun giver forholdsvis milde hud- og sårinfektioner. Desuden ramte de fortrinsvis personer uden kontakt til svin.

Tæt overvågning viste spredning til den generelle befolkning

Forskerne analyserede prøver fra alle de patienter, som havde haft en hud- eller sårinfektion eller blodforgiftning med husdyr-MRSA i perioden 2010-2015. Undersøgelsen viste, at husdyr-MRSA allerede var årsag til milde infektioner hos folk uden kontakt til svin, længe inden man så de første tilfælde af blodforgiftning.

”Vores resultater viser, at der har været en stigning i antallet af milde infektioner både hos landmænd og hos personer, der bor i det omgivende samfund. Den pågældende spredning til den generelle befolkning er alvorlig, da bakterien her kan smitte ældre og immunsvækkede mennesker, der har en forhøjet risiko for at udvikle alvorlige infektioner. Det er netop hos sådanne personer, vi har set de fleste blodforgiftninger og efterfølgende dødsfald”, siger Jesper Larsen, der er førsteforfatter på artiklen.

Helgenom-sekventering viste samme typer i mennesker og svin

Husdyr-MRSA fra mennesker og svin i Danmark blev undersøgt med helgenom-sekvensering, som gør, at man kan identificere meget små forskelle i bakteriernes arvemasse. For 16 af de 17 bakterier fra patienter med blodforgiftninger var der tale om de samme typer, som findes i danske svin.

”Vores resultater tyder på, at den stigende forekomst af livstruende infektioner hos landmænd og i den generelle befolkning hænger sammen med den fortsatte spredning af husdyr-MRSA blandt danske svinebesætninger”, siger Jesper Larsen.

 ”Fundene af husdyr-MRSA som en stigende årsag til blodforgiftninger understreger vigtigheden af at have en grundig overvågning af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker. Resultaterne viser også, at der er brug for at reducere forekomsten af resistente bakterier i husdyr samt forebygge deres spredning mellem besætninger og til mennesker”, siger Anders Rhod Larsen, som er leder af Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker på Statens Serum Institut.

Husdyr-MRSA i forhold til andre typer MRSA og stafylokokker

Denmark har stadig en meget lav forekomst af MRSA-infektioner sammenlignet med andre lande. MRSA udgjorde således kun 2,2% (44 ud 1964) af alle tilfælde af blodforgiftninger forårsaget af stafylokokker i 2014. Af disse MRSA var blot 7 tilfælde forårsaget af husdyr-MRSA, mens de øvrige var forårsaget af humane MRSA typer. 

”Samtidig er der ikke tegn på, at husdyr-MRSA ændrer sig til en mere farlig eller smitsom variant. Derfor ændrer dette studie ikke på den generelle risikovurdering, men understreger, at alvorlige infektioner kan forekomme, og at de bakterier, der giver disse infektioner, er identiske med dem, man finder i svin”, afslutter Anders Rhod Larsen.

Læs den videnskabelige artikel i Clinical Infectious Diseases

Emergence of livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus bloodstream infections in Denmark 

Anmeldte tilfælde af MRSA-infektioner

  • I undersøgelsesperioden fra 2010 til og med 2015 blev der anmeldt 5405 tilfælde af MRSA-infektioner i Danmark.
  • 793 af disse var husdyr-MRSA.
  • 17 var blodforgiftninger, og i 6 af disse tilfælde døde patienten indenfor 30 dage efter diagnosen.
  • Følg udviklingen i anmeldelser af MRSA i Danmark på Overvågning i tal, grafer og kort.
Lad husdyr MRSA blive i stalden

Husdyr-MRSA er især udbredt hos svin, og findes derfor i mange svinestalde. For personer, der arbejder med svin, gælder det derfor om at forhindre, at smitten kommer med uden for stalden.