Mulig mæslingesmitte i Københavns lufthavn Kastrup

Personer der har opholdt sig i Kastrup lufthavn mandag morgen den 6. august kan have været udsat for smitte.

Kastrup Lufthavn 01

Statens Serum Institut (SSI) har påvist mæslinger hos en dansk mand, som har været på ferie på Filippinerne. Han vurderes at have været smitsom under flyrejsen fra Manila over Hongkong til Kastrup lufthavn, hvor flyet landede mandag morgen den 6. august ca. kl. 8.30. Han forlod lufthavnen ca. kl. 9.30 og tog med taxa direkte på sygehuset.

Mæslinger er meget smitsom, og hvis man har opholdt sig i lufthavnens transitområde, bagageudleveringsområde eller ankomsthal i perioden fra mandag den 6. august kl. 8.30 til ca. kl. 9.30 kan man derfor være blevet udsat for smitte. Hvis man ikke er vaccineret (MFR-vaccinen), eller ikke har haft mæslinger, bør man henvende sig til sin læge med henblik på vurdering af, om man kan tilbydes behandling for at forhindre eller mildne sygdommen. Som forebyggelse mod sygdom efter udsættelse for smitte kan anvendes MFR-vaccine i op til 3 døgn efter samt humant immunglobulin i op til 6 døgn efter. Detaljerede retningslinjer for rekvirering og anvendelse af disse produkter fremgår af SSI´s hjemmeside.

SSI har kontaktet flyselskabet med henblik på at få udleveret passagerlister fra de to flyvninger. Personer med bopælsadresse i Danmark vil herefter blive forsøgt kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på afklaring af immunitet og evt. behov for behandling efter udsættelse for smitte. For øvrige passagerer vil sundhedsmyndighederne i deres hjemland blive kontaktet via formelle internationale kommunikationsveje.

For praktiske formål kan man regne med, at personer født før 1975 har haft mæslinger.

Mæslinger har været elimineret i Danmark siden 2017, men importerede tilfælde og begrænset videre smitte kan fortsat forekomme. Vi bestræber os på at informere hurtigt om alle påviste tilfælde af mæslinger for at kunne begrænse smittespredningen mest muligt.

Til sundhedspersonale om prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

En blodprøve til IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistof kan påvises ved udslæt.

Svælgpodning og urin til påvisning af virus (PCR). Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Det henstilles, at alle mæslingepositive prøver sendes til det Nationale WHO Referencelaboratorie for Morbilli og Rubella, Virologisk Overvågning og Forskningsafsnit, SSI, til vederlagsfri karakterisering.

Ved mistanke om mæslingesygdom er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som praktisk muligt af hensyn til isolation og behandling af patient, samt opsporing og behandling af evt. udsatte for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt og antigen-påvisning ved PCR et krav. Det nationale WHO Reference Laboratorie for mæslinger og røde hunde på SSI varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslinge-antigen positive prøver i Danmark.

Da hurtig karakterisering af mæslingevirusset er vigtigt i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte- såvel som mæslinge-antigen positive prøver sendt hertil så hurtigt som praktisk muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende på SSI (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen.

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil