Smitte blandt skolebørnene på hidtil højeste niveau under hele pandemien

Covid-19-epidemien stiger stadig i hele landet. Incidensen er højest blandt skolebørn i alderen 6-11 år og blandt uvaccinerede 12-15-årige. Det viser tendensrapporten fra Statens Serum Institut.

Billede af skolebørn 01

Det daglige antal nye smittede med covid-19 er nu over niveauet på samme tid sidste år. Smitten er steget markant siden midten af september, og det stiger fortsat. Ifølge den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI) steg antallet af nye covid-19 tilfældet med 42% fra uge 43 til uge 44.

Rapporten viser også klart, at det fortsat er blandt børnene og de unge, at smitten er højest lige nu og samtidig på det højeste niveau under hele pandemien.

Mange børn smittet – og dernæst forældrene

Smitten er højest blandt skolebørn i alderen 6-11 år. Her ser man nu en incidens på 1.328 tilfælde pr. 100.000. Dette viser sig også ved et højt antal af covid-19-udbrud på skolerne. Det gælder særligt i indskoling og på mellemtrinet samt blandt personalet i grundskolerne. Den næsthøjeste smitte ses nu blandt de 40-49 årige med 466 bekræftede tilfælde pr. 100.000 og på nogenlunde samme niveau som de 12-15 årige med 463 bekræftede tilfælde per. 100.000.

”Det er tydeligt at det er børnene, der lige nu bærer smitten, og vi ser også at de bringer den videre ind i familierne og de nære kontakter. Så selvom børnene måske ikke bliver så syge af covid-19, så kan personer tæt på dem blive smittet og blive syge”
Rebecca Legarth, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse ved Statens Serum Institut

Stigning i samfundsmitte ses på hospitalerne

Den høje og stigende samfundssmitte medfører fortsat stigning i antallet af indlagte patienter, men også blandt personalet. I sundhedssektoren var der således over 1200 smittede i uge 45.

Vacciner sikrer mod smitte og indlæggelse

Den nye tendensrapport viser også klart, at man er bedre stillet mod covid-19, hvis man er vaccineret, end hvis man ikke er.

Ifølge rapporten er risikoen for at blive smittet 3 gange højere for alle over 12 år, der ikke er vaccineret. Og risikoen for at blive så syg af covid-19, at man skal indlægges på hospital, er 3,3 gange højere.

”Data er efterhånden helt klare omkring effekten af vaccinerne – de virker. Og selvom vi kan se at effekten mod smitte aftager med tiden, så er man godt beskyttet mod at blive alvorligt syg og blive indlagt”
Rebecca Legarth

Stigningen i tal

Den fortsatte stigning i antallet af smittede betyder, at den samlede incidens er vokset fra 273 covid-19 tilfælde pr. 100.000 indbyggere i den forrige tendensrapport til nu 388 tilfælde.

Samtidig er positivprocenten igen vokset fra 2,5% til 2,7% til trods for, at antallet af borgere, der bliver testet, er vokset yderligere.

Især i Region Nordjylland og Midtjylland er smitten steget, mens det fortsat er Region Hovedstaden at smitten er størst med 571 smittede pr. 100.000 og en positivprocent på 3,8.

Læs mere

Se den nye tendensrapport "Ugentlige tendenser: Covid-19 og andre luftvejsinfektioner"