Hjemmelavet gelérand skyld i botulismeudbrud

Det var en hjemmelavet gelérand, der i juni 2018 gav ni personer den alvorlige sygdom botulisme, viser undersøgelser foretaget af Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut og DTU.

Botulisme 01

Fødevarebåren botulisme er en sjælden, men meget alvorlig sygdom. Botulisme skyldes bakterien Clostridium botulinum, som under særlige vilkår kan vokse i fødevarer, hvor den danner et toksin, der virker som en stærk nervegift.

I et usædvanligt stort botulismeudbrud blev ni personer i juni 2018 syge efter have spist aftensmad ved en privat fest i Sønderborg. Personerne udviklede i varierende grad symptomer på botulisme i dagene efter. Udbruddet var begrænset til de ni personer, der spiste aftensmad sammen.

Eksperter fra Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet har i fællesskab undersøgt mulige fødevarekilder og konkluderet, at en hjemmelavet gelérand var årsag til udbruddet. Undersøgelserne har dog ikke endeligt kunnet fastslå, hvordan retten var blevet sygdomsfremkaldende.

Opklaringsarbejdet

Undersøgelser fra Statens Serum Institut af prøver fra patienterne viste, at botulisme nervegiften kunne påvises i syv af patienterne ved brug af test i mus. Musetest er en meget sikker metode til at påvise en forgiftning med botulisme, da mus er meget sensitive over for Clostridium botulinum toksin. Endvidere kunne der dyrkes Clostridium botulinum, som producerede botulinum toksintype A.

Botulismeforgiftninger kommer ofte via konserverede fødevareprodukter. Det skyldes blandt andet, at botulismebakterien kan danne sporer, der kan overleve pasteurisering. Endvidere kan bakterien kun vokse under iltfri forhold.

Når eksperterne er sikre på, at det var geléranden, som var årsag til udbruddet, skyldes det, at det var muligt at indsamle rester af fødevarer spist ved festen, heriblandt små rester af geléranden fra en skraldespand samt et tømt glas med stenbiderrogn som blev anvendt i fremstillingen af retten. Disse to fødevare-rester blev slået sammen og testet i musetesten af DTU Veterinærinstituttet. Disse tests påviste Clostridium botulinum toksintype A. Ifølge undersøgelser fra DTU Fødevare instituttet har botulismebakterierne kun kunnet vokse i fødevarerne, hvis enten geléranden eller glasset med stenbiderrogn er blevet opbevaret for varmt i længere tid.

Fødevarestyrelsen har undersøgt andre glas med stenbiderrogn fra samme parti og konkluderet, at der ikke er noget, der tyder på, at der er sket en fejl hos producenten. Desuden er det kun den lille kreds af mennesker, som spiste mad sammen, der er blevet syge.

Sjælden enkeltstående hændelse

Eksperternes samlede konklusion er, at den hjemmelavede gelérand var årsag til det store udbrud, og at der har været tale om en sjælden, enkeltstående hændelse, der er sket på grund af for lang opbevaring af fødevarer ved for høj temperatur, så Clostridium botulinum har kunnet vokse frem fra sporer og dannet toksin.

Som forbruger skal man være opmærksom på at opbevare fødevarer efter de anvisninger, der står på produktet. For visse typer af konservesprodukter, som f.eks. stenbiderrogn i glas, er det vigtigt, at de bliver opbevaret på køl.

Fakta om botulisme

Der er tre former for botulisme: Spædbarnsbotulisme, fødevarebåren botulisme og sårbotulisme. Alle tre er sjældne i Danmark og optræder typisk med 0-2 tilfælde årligt. Fødevarebåren botulisme – også kendt som pølseforgiftning - er en meget alvorlig sygdom, der heldigvis er uhyre sjælden i Danmark. Siden 1985 og frem til 2017 har SSI blot registreret seks tilfælde,

Læs mere

Læs mere om botulisme:

Statens Serum Instituts Sygdomsleksikon

Statens Serum Instituts Tal & Grafer

Fødevarestyrelsen: Hvordan du undgår at blive syg med botulisme

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil