Udbrud af lungebetændelse med ny coronavirus (COVID-19) - Status 19. februar 2020

Efter syv uger tyder en ny kinesisk rapport på, at udbruddet med COVID-19 er på retur. Indtil videre er der påvist over 75.000 tilfælde i verden og flere end 2.000 dødsfald.

Billede fra Wuhan

Det er nu syv uger siden, at Verdenssundhedsorganisationen WHO den 5. januar 2020 første gang meldte om et udbrud af lungebetændelse af ukendt årsag i Wuhan i Hubei-provinsen i det østlige Kina.

Udbruddet var knyttet til et fiskemarked, hvor der også blev solgt andre vilde dyr. Allerede den 7. januar kom det frem, at årsagen til udbruddet var en ny type coronavirus, der ligner de coronavirus, som er fundet hos flagermus, men også SARS coronavirus.

Det viste sig, at det nye virus kunne smitte effektivt mellem mennesker. Nu cirka halvanden måned efter, at udbruddet blev erkendt er der påvist over 75.000 tilfælde i verden og 2.000 dødsfald. Det er dog stadig 98,8% af alle tilfælde, som er påvist i Kina (74.279 tilfælde ud af 75.197), og der er kun registreret seks dødsfald uden for Kina.

Ændret registrering i Kina medførte stor stigning

Den 13. februar ændrede Kina sin registrering af tilfælde i Hubei-provinsen til også at dække klinisk mistænkte tilfælde med billeddiagnostiske tegn på pneumoni.

Det betød, at antallet af registrerede tilfælde på en dag steg med 13.332 kliniske tilfælde samt i alt 245 dødsfald. Disse kliniske tilfælde og dødsfald fordelte sig dog over en længere periode, og var derfor ikke udtryk for, at epidemien var ved at vokse kraftigt.

Nyt studie fra Kina tyder på, at udbruddet har toppet

Tværtimod har det daglige antal rapporterede nye tilfælde i Kina vist en let faldende tendens siden den 6. februar. Og der er ikke tegn til væsentlig smittespredning i lande uden for Kina.

Det kinesiske center for sygdomsforebyggelse og kontrol (CCDC) har den 17. februar offentliggjort den første detaljerede epidemiologiske analyse af udbruddet i Kina. Opgørelsen er baseret på 72.314 tilfælde registreret i det nationale overvågningssystem fra udbruddets start den 8. december 2019 og indtil den 11. februar 2020.

Størstedelen af de registrerede tilfælde (78%) er i aldersgruppen 30-69 år. Mere end fire ud af fem (81%) af disse har haft mild sygdom, mens under 5% har været kritisk syge. De fleste patienter (86%) regnes for at være blevet smittet i Wuhan eller af personer, der har relation dertil.

Endelig viser opgørelsen, at i forhold til debut af symptomer blandt bekræftede tilfælde toppede epidemien i Kina i perioden fra 23-27. januar.

”Meget tyder derfor på, at udbruddet af ny coronavirus i Kina er på retur, og at det faktisk toppede allerede i slutningen af januar. Det er en fantastisk god nyhed, fordi det viser, at alt det, der er blevet gjort i Kina, formentlig har en effekt”, siger faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut (SSI).

En eventuel vaccine kommer først om et år

Der findes endnu ikke nogen godkendte vacciner mod SARS-CoV-2, som det nye coronavirus er blevet døbt.

Der arbejdes på udvikling af flere typer eksperimentelle vacciner, herunder såkaldte DNA-, RNA- og subunitvacciner, der muligvis vil kunne bruges i forsøg om nogle måneder. Først skal de imidlertid testes på dyr og siden på en lille gruppe mennesker, for at undersøge deres effekt og eventuelle bivirkninger.

”Vaccinerne vil formentligt først kunne blive testet i større grupper af mennesker om et års tid”, siger Kåre Mølbak.

Hvad vi endnu ikke ved

Der er også stadig en del, man ikke ved om den nye virus.

Blandt andet er det stadig uafklaret, hvilket dyr SARS-CoV-2 oprindeligt kommer fra.

Det er også uklart, om der har været en mellemvært. Det vil sige en anden dyreart, der har været smittet, inden virus tilpassede sig til at kunne smitte mennesker. Samtidig har det vist sig, at der også er påvist tilfælde af COVID-19 i Wuhan i december måned 2019, som ikke havde haft kontakt til fiskemarkedet. Det kan betyde, at der allerede var smitte mellem mennesker i denne periode. Det kan også betyde, at spredningen via fiskemarkedet ikke skete fra et dyr, men at der i stedet var tale om menneske-til-menneske smitte.

På trods af det nye studie fra Kina er det også fortsat uklart, præcis hvor mange uerkendte milde tilfælde af COVID-19, der har været i Kina. Både i og uden for Kina er der fundet en række asymptomatiske og milde tilfælde. Derfor er det sandsynligt, at det reelle antal smittede i Kina er langt højere end de officielle tal. Dette understøttes af matematiske modelleringsstudier, som har estimeret antallet af syge til at være 10-20 gange større.

”Hvis det faktiske antal smittede er væsentligt højere end det rapporterede antal tilfælde, vil den totale dødelighed være lavere end den registrerede dødelighed på cirka 2,3%. Omvendt er det også indikationer på, at de alvorlige tilfælde af COVID-19 kan være syge i mange uger, inden de ender med at dø af infektionen. Dette kan betyde, at dødeligheden i stedet vil blive påvirket i opadgående retning”, siger Kåre Mølbak.

Endelig er smitteperioden for COVID-19 heller ikke fuldt afdækket. Virus er blevet fundet i de øvre luftveje hos personer med milde symptomer. På samme måde er der set eksempler på smitte før symptomdebut. Men hvilken betydning eventuel smitte fra asymptomatiske eller milde tilfælde har haft for smittespredningen, vides ikke.

Læs mere

Læs mere om status på coronavirus-udbruddet i EPI-Nyt.

Læs mere om coronavirus-udbruddet på SSI’s udbrudsside.

Kåre Mølbak

Kontakt

Kåre Mølbak, Professor, Ekspert, Direktionen / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32683157 @. krm@ssi.dk Se profil