Der mangler mere viden om risikoen for alvorlig sygdom hos gravide smittet med SARS-CoV-2

Denne uges trend og fokus rapport fra Statens Serum Institut viser, at der indtil nu er testet 1.245 gravide for COVID-19. Heraf blev der fundet 66 positive. 9 af de gravide med COVID-19 har været indlagt.

Trend og fokus illustration - Gravide

Gravide eller fødende, der har milde symptomer på COVID-19, kan ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer blive testet for SARS-CoV-2.

Det er der en del, som er blevet ifølge denne uges trend og fokus rapport fra Statens Serum Institut (SSI), der sætter fokus på gravide.

Hvor mange gravide er smittet?

Indtil videre er der i Danmark testet 1.245 gravide kvinder for SARS-CoV-2. Blandt dem blev der fundet 66 positive (5%).

De 1.245 testede kvinder svarer til 3,2% af de 38.354 gravide kvinder, der er i Danmark lige nu. Det er lidt højere end for de 15-45 årige ikke-gravide kvinder i landet, hvor man har testet 2,5%.

Hvor mange gravide har været indlagt?

Det er kun en mindre del af de COVID-19 smittede gravide kvinder, der har været indlagt.

I alt 9 (14%) af de gravide med COVID-19 er eller har været indlagt i perioden op til eller efter, at de fik deres COVID-19-diagnose. Til sammenligning blev 24% af de testede gravide kvinder, som ikke var smittet, indlagt i samme periode. Og det samme gjorde 6% af de testede ikke-gravide kvinder.

Tyder på, at indlæggelserne er graviditetsrelaterede

Andelen af gravide, der indlægges, var højere både i gruppen af gravide med COVID-19 smitte og gravide uden COVID-19 smitte i forhold til ikke-gravide kvinder.

”Det tyder på, at mange af indlæggelserne er graviditetsrelaterede, og ikke nødvendigvis relateret til COVID-19”, siger Tyra Grove Krause. Hun tilføjer:

”Da antallet af gravide med COVID-19 er lavt, skal andelen der har været indlagt, tolkes med varsomhed, da selv mindre ændringer vil give anledning til store udslag.”.

Kun få af de gravide med COVID-19 har indtil nu født

Indtil videre er der blevet født syv børn af mødre med COVID-19. Få børn er blevet testet, og ingen har indtil videre fået påvist COVID-19.

”Der er for få fødsler, og dermed for stor statistisk usikkerhed, til at vi kan sige noget om, hvorvidt COVID-19 øger risikoen for for tidlig fødsel. Og om der er risiko for smitte fra mor til barn”, siger Tyra Grove Krause.

Behov for yderligere studier

Der er lavet flere systematiske oversigter, hvor man har sammenfattet den internationale litteratur til dato. De bekræfter, at der er behov for mere dataindsamling og evidens med hensyn til gravide og COVID-19.

Samlet set lader det dog ikke til, at gravide har større risiko for at blive smittet med COVID-19 end den generelle befolkning, eller for at få et mere alvorligt forløb hvis de smittes.
Endelig kan man på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at virus kan overføres fra mor til barn under graviditeten eller fødslen.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil