Nyt tilfælde af mæslinger påvist i Hovedstadsområdet

En kontakt til et af to nylige mæslingetilfælde, som var blevet smittet på rejse til Brasilien, har fået påvist mæslinger.

Maeslinger 01

Statens Serum Institut (SSI) oplyste den 17. januar om to tilfælde af mæslinger hos to voksne personer, som havde været på rejse til Brasilien og med meget stor sandsynlighed var blevet smittet der. En voksen kontakt til en af de to personer blev udsat for smitte den 6. januar, hvor den ene patient stadig var smitsom.

Den voksne kontakt udviklede symptomer på mæslinger i perioden fra den 16. til 19. januar (feber og udslæt), og diagnosen blev påvist af SSI den 21. januar.

100 procent identisk

Genotypning af mæslingevirus fra den voksne kontakt har vist, at det drejer sig om type D8. Den er 100% identisk med virus isoleret fra den formodede smittekilde.
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har sikret, at kontakter til det nye tilfælde et blevet informeret. Dels så de kan være opmærksomme på symptomer. Dels så de eventuelt kan få forebyggende behandling med passive antistoffer (immunglobulin).

”Mæslinger er ekstremt smitsomt. Derfor er det ikke uventet, at folk, der er blevet smittet på rejser, kan smitte videre i Danmark. Smitten vil dog som regel være begrænset til en kort periode. Det skyldes, at vi har en rigtig god beskyttelse mod mæslinger i befolkningen via børnevaccinationsprogrammet”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI.

Ud over tilbud om vaccination mod mæslinger til alle børn, når de er 15 måneder og 4 år, et det også muligt for voksne at blive vaccineret gratis. Tilbuddet gælder, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere har haft sygdommen. I alle tilfælde anvendes MFR-vaccinen, som også beskytter mod røde hunde og fåresyge.

Vær opmærksom når du rejser

”Det er vigtigt at tænke på mæslinger som en rejsesygdom, fordi den desværre stadig findes i en lang række lande, både tæt på Danmark og under fjernere himmelstrøg”, siger Peter Henrik Andersen. Han tilføjer:

”Og det er især yngre voksne født i perioden 1974 til 1985, som skal være opmærksomme, da vi ved, at beskyttelsen mod mæslinger i denne aldersgruppe er lavere end for resten af befolkningen.

Personer født før 1974 vil normalt være naturligt immune mod mæslinger, men de kan i enkelte tilfælde være undsluppet infektionen som børn.

SSI opfordrer aktuelt læger i Hovedstadsområdet til at være ekstra opmærksomme på diagnosen.

Til sundhedspersonale om prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

En blodprøve til mæslingevirus IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistoffer kan påvises ved udslæt.
Svælgpodning og urin til påvisning af virus ved hjælp af PCR. Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Et negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Ved mistanke om mæslingesygdom er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som muligt af hensyn til isolation og behandling af patienten, samt opsporing og evt. vaccination af personer, som har været udsat for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt. Påvisning af virus ved PCR er et krav. Det nationale WHO Reference Laboratorie for Morbilli og Rubella på SSI varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslingevirus-PCR-positive prøver i Danmark.

Da hurtig karakterisering af mæslingevirus er vigtig i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte- såvel som mæslingevirus-PCR-positive prøver sendt hertil så hurtigt som muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende læge på SSI (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen og/eller virustypningen.

Læs mere

Læs mere om mæslinger i sygdomsleksikonet.

Se overvågningsdata for mæslinger i Danmark

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil